Ajankohtaista

Olet täällä

16.8.2018 alkaa ja 15.10.2018 päättyy viimeinen hakukierros maatilojen investointiavustuksille

Uusi julkaisu auttaa hahmottamaan uusiutuvan energian investoinnin kustannusrakennetta, käyttökustannuksia ja hankinnan kokonaisuutta. 

Mistä uusiutuvan energian investoinnit on tehty? Julkaisu uusiutuvan energian kustannuksista esimerkein.

Lataa julkaisu tästä

 

Lausunnolla esitys biopolttoaineiden edistämisestä ja hiilen kieltämisestä

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja kahdesta esitysluonnoksesta, joista toinen koskee biopolttoöljyn ja biopolttoaineiden käytön edistämistä ja toinen hiilen energiakäytön kieltämistä.

Tukea lataus- ja jakelujärjestelmän rakentamiseen

Hallitus edistää vaihtoehtoisten liikennepolttoaineiden käyttöä tukemalla niiden julkisten lataus- ja jakelujärjestelmien rakentamista. Tänä vuonna tarkoitukseen on varattu kolme miljoonaa euroa.

Poimintoja

 • Tuen mahdollistava asetus voimaan 2.7.2018

 • tukeen varattu 3 miljoonaa vuodelle 2018, jakautuen kolmeen ryhmään

Hevosenlannan polttoa helpottavat lakiluonnokset lausunnolla 9.5. saakka

Poimintoja

 • Lakimuutos koskee lannan polttoa korkeintaan 50 MW energiantuotantoyksiköissä
 • Ehdotuksessa säännös, jonka mukaan max 50 MW laitoksissa ei tarvittaisi jätteenpolttolupaa lannalle
 • Lisäksi helpotuksia polttolämpötilavaatimuksiin ja päästöraja-arvojen määrittämistä
 • Myös yhteensovittamista eläintauti- ja ympäristöviranomaisten tehtävissä ja toimivaltuuksissa
 • Vähennetään luvituksen päällekkäisyyttä ja viranomaistyötä

Lakiluonnos lausunnolla 4.5. saakka; kaukolämpöverkkoon liittymisestä ei voida enää määrätä asemakaavassa

Poimintoja

 • mahdollisuutta määrätä asemakaavassa kaukolämpöverkkoon liittymisestä käytetty 10-20 kunnassa
 • velvoittavuus ei ole koskenut mm. matalaenergiataloja tai kun käytössä on ollut vähäpäästöisiä lämmitysmuotoja
 • muutoksen katsotaan lisäävän kilpailua
 • muutos koskee vain uusia asemakaavoja
 • velvoittamismahdollisuuden tarve vähentynyt uusien energiatehokkuusvaatimusten myötä

Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagenda lausunnolla 20.4 saakka

Miten painotetaan tutkimusta, tuetaan toimenpiteitä ja varmistetaan jatkuvuus sinisen biotalouden kehittämisessä?

Tutustu ja kommentoi Sinisen biotalouden tutkimus -jo osaamisagenda. 

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman viimeinen hakuvuosi meneillään

Hyvä kiertämään – rahoitusta ja neuvoja ravinteiden hyötykäytön ratkaisuihin!

 • viimeiset hakujaksot 30.4. ja 1.10. mennessä
 • hanke- ja maksatushakemukset tulee jättää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen sähköisen asiointipalvelun kautta
 • ota yhteyttä Mikko  Rahtolaan tai Päivi Mäntymäkeen jo suunnitteluvaiheessa
 • koskee erityisesti lantaa, mutta myös muita biomassoja
 • tuotteena lannoitteiden lisäksi myös mm. rehut

Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustusten haku avattu

Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa tänä ja ensi vuonna yhteensä neljä miljoonaa euroa hankkeisiin, joilla vauhditetaan kiertotalouden liiketoiminnallisten ekosysteemien kehittämistä, yritysten uudistumista ja kestävää kasvua.

Sivut