Ajankohtaista

Olet täällä

Lakiluonnos lausunnolla 4.5. saakka; kaukolämpöverkkoon liittymisestä ei voida enää määrätä asemakaavassa

Poimintoja

  • mahdollisuutta määrätä asemakaavassa kaukolämpöverkkoon liittymisestä käytetty 10-20 kunnassa
  • velvoittavuus ei ole koskenut mm. matalaenergiataloja tai kun käytössä on ollut vähäpäästöisiä lämmitysmuotoja
  • muutoksen katsotaan lisäävän kilpailua
  • muutos koskee vain uusia asemakaavoja
  • velvoittamismahdollisuuden tarve vähentynyt uusien energiatehokkuusvaatimusten myötä

Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagenda lausunnolla 20.4 saakka

Miten painotetaan tutkimusta, tuetaan toimenpiteitä ja varmistetaan jatkuvuus sinisen biotalouden kehittämisessä?

Tutustu ja kommentoi Sinisen biotalouden tutkimus -jo osaamisagenda. 

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman viimeinen hakuvuosi meneillään

Hyvä kiertämään – rahoitusta ja neuvoja ravinteiden hyötykäytön ratkaisuihin!

  • viimeiset hakujaksot 30.4. ja 1.10. mennessä
  • hanke- ja maksatushakemukset tulee jättää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen sähköisen asiointipalvelun kautta
  • ota yhteyttä Mikko  Rahtolaan tai Päivi Mäntymäkeen jo suunnitteluvaiheessa
  • koskee erityisesti lantaa, mutta myös muita biomassoja
  • tuotteena lannoitteiden lisäksi myös mm. rehut

Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustusten haku avattu

Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa tänä ja ensi vuonna yhteensä neljä miljoonaa euroa hankkeisiin, joilla vauhditetaan kiertotalouden liiketoiminnallisten ekosysteemien kehittämistä, yritysten uudistumista ja kestävää kasvua.

Aurinkosähköä maatiloille vauhditetaan MTK-Lähienergialiitto-yhteistyöllä

MTK ja Lähienergialiitto lanseerasivat 16.1.2018 uuden verkkoon kytkettyjen aurinkosähköjärjestelmien hankintaan tähtäävän jäsenedun. Suomessa maatiloista aurinkosähköä tuottaa toistaiseksi alle 1 %, joten laajentamisen potentiaali on merkittävä.

Haku Start Up Energy Transition -kilpailuun myös suomalaisyrityksille

World Energy Counsil (WEC) järjestää yhteistyössä Saksan energiaviraston kanssa Start Up Energy Transition-kilpailun, johon myös suomalaisyrityksiä kannustetaan osallistumaan.  Kilpailu on suunnattu erityisesti kasvaviin,  kansainvälisyyttä tavoitteleville Start up-yrityksille. Haku auki tammikuun 2018 loppuun.

Uusi asetus rakennusten energiatodistuksesta voimaan 2018

Uusi asetus rakennusten energiatodistuksen laadinnasta astuu voimaan vuoden 2018 alusta.Uudistunut asetus muodostaa yhdenmukaisen kokonaisuuden rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön kanssa ja kannustaa määräystasoa energiatehokkaampaan rakentamiseen. Korvautuvaan asetukseen (176/2013) verrattuna keskeiset muutokset koskevat terminologian selkeyttämistä, laskentasääntöjä ja rakennusten ryhmittelyä energialuokituksissa.

Kinkkutempulla rasvat biodieseliksi

Tee jouluna hyvää herkullisella tavalla! Ota joulunkinkun paistinrasvat talteen, kiikuta ne lähimpään keräyspisteeseen ja olet mukana tekemässä kaikkien aikojen Kinkkutemppua. Tänäkin jouluna suomalaisten joulukinkkujen paistinrasvoista valmistetaan uusiutuvaa dieseliä. Kinkkutempun tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

Energiatehokkuuden merkitys tunnistetaan- kierrätysravinteiden arvostuksessa kehitettävää

Mikkelin Haukivuoressa tehdään lannasta lisähyötyä myös kasvinviljelyyn. Kuva: Maarit Kari

Energia kiinnostaa – lisää välineitä kaivataan

Energiatehokkuus kiinnostaa maatiloilla ja energia tunnistetaan merkittäväksi kustannustekijäksi, mikä näkyy myös lisääntyneenä kiinnostuksena hyödyntää Neuvo  2020 -energiapalveluja. Kunnissa ollaan myös erittäin kiinnostuneita ilmasto- ja energiakysymyksistä, mikä realisoituu mm. Energiatehokkaasti.fi-palvelun uutiskirjeen ahkerana seuraamisena.

Vaikea syksy haastaa kuivaamisen kulut

Investointitukien haku päätty vuodelle 2017 jo 15.10 - on hyvä aika valmistautua seuravaan vuoteen

Sivut