Ajankohtaista

Olet täällä

Hevosenlannan hyötykäyttöhankkeelle haetaan toteuttajaa

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi lisätä ravinteiden talteenottoa erityisesti Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla. Tavoitteena on, että vähintään puolet lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä saadaan kehittyneen prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi hallitusohjelman tavoitteena on sallia hevosen lannan käyttö energiatuotannossa.Osana hallitusohjelman kiertotalouden kärkihanketta maa- ja metsätalousministeriö avaa kolmivuotisen hevosenlannan hyötykäyttöhankkeen haun. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2018.

Maatilan energiainvestointien tukiprosentti nousee

Energiainvestointien tukiprosentti on nousemassa 40  prosenttiin, myös mm. salaojituksen tuki nousemassa. Suomalaisen ruuantuotannon kannattavuuden ja kauppataseen parantaminen on yksi pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeista.

54 haki investointitukea tulevaisuuden energiaratkaisuihin

 

Työ- ja elinkeinoministeriö sai 18.3.2016 päättyneeseen määräaikaan mennessä yhteensä 54 investointitukihakemusta uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian hankkeisiin. Nyt ensimmäistä kertaa kilpailumuotoisena toteutettavan haun parhaille hankkeille on varattu vuosille 2017 ja 2018 investointitukea TEM:n kärkihankkeiden mukaisesti yhteensä 80 miljoonaa euroa.

Pientalojen energiakorjaukset esillä Lahden Raksa-messsuilla

Pientalon energiakorjaukset ja energiatehokas rakentaminen esillä Jyväskylän Rakennusmessuilla 

Investointitukea energiakärkihankkeisiin

Hallitus hyväksyi  25.2.2016 valtioneuvoston asetuksen uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista.

Sivut