Ajankohtaista

Olet täällä

Kommentoi vastuullisten elintarvihankintojen kriteereitä (24.2. saakka)

Julkisissa hankinnoissa voidaan voidaan suosia mm. energiatehokkuuden huomioimista tuotantoprosessissa. Kriteeristö auttaa hankintojen tekijöitä hyödyntämään vastuullista tuotantoa kilpailutuksessa. Nyt on hyvä hetki kommentoida kriteerejä. Kuva: Järkisärki.

Maatilan investointitukeen merkittäviä muutoksia

Tukeen oikeuttavat yksikkökustannukset ovat nousseet - merkittäviä muutoksia myös puuta käyttäville CHP-laitoksille

Uusi lämpölaitoksen mitoitustyökalu

kuva: Havainnekuva 400 kW lämpölaitoksen kustannuksista bioenergialla (kuvio vasemmalla) ja fossiilisella polttoaineella (kuvio oikealla),

Itävallan eneriatoimisto on kehittänyt laskentatyökalun erityisesti lämpöyrittäjien käyttöön lämpölaitoksen mitoitukseen, investoinnin ja käyttökustannusten laskentaan ja investoinnin kannattavuuteen

 

Maaseudun yritystukia koskeva asetusmuutos lausunnolla - lausuntoaikaa 27.1.2017 asti

Asetusluonnos koskee kiinteiden polttoaineiden tuotantoinvestointeja ja tarkentaa tukiehtoja

ILUC-direktiivin täytäntöönpanoon tähtäävät ehdotukset lausunnolle

Poimintoja
  • Lausuntoaika 31.1.2017 saakka
  • ILUC-direktiivin täytäntööpanolla pyritään rajoittamaan epäsuoria maankäytön muutoksia 
  • Tuplalaskettavien raakaineiden määrittelyä on tarkennettu liikennepolttoaineiden valmistuksessa (T-luokka)
  • Liikennepolttoaineita valmistavien laitosten päästövähennyksiä tiukennetaan, eniten uusissa laitoksissa
  • Pellolla tuotettuun raaka-aineeseen kansainvälisesti tulossa tiukennuksia, Suomessa osuus edelleen pieni

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman vuoden 2017 hakuajat ja esittelytilaisuus

Päivi Mäntymäki (Etelä-Pohjanmaan ELY) esitteli Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaa sen julkistamispäivänä 16.kesäkuuta Kempeleessä Oulun biotalousleaderin ja Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla- hankkeen yhteisessä tilaisuudessa (kuva: Taimi Mahosenaho).

Kokeiluohjelman ensi vuoden valintajaksoajankohdat ovat varmistuneet -ensimmäinen valintajakso päättyy tammikuun lopussa

RAVINTEIDEN KIERRÄTYKSEN KOKEILUOHJELMAN JA  MUITA MAASEUTUOHJELMAN TARJOAMIA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUKSIA

TEM:Energiateknologian investointitukia haettava 20.1.2017 mennessä

Työ- ja elinkeinoministeriö 12.12.2016 13.23

Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointitukia on haettava työ- ja elinkeinoministeriöstä viimeistään 20.1.2017. Jätettyjä hakemuksia voi täydentää 17.3.2017 saakka. Tukea on käytettävissä 40 miljoonaa euroa. TEM pyrkii tekemään tätä hakukierrosta koskevat päätökset vuoden 2018 alussa.

Maaseutua kehitetään tuhansilla hankkeilla - hankerekisteri avattu

Maaseutua kehitetään jo tuhansien hankkeiden voimin

Kuluvalla rahoituskaudella 2014–2020 on tähän mennessä rahoitettu lähes 1700 maaseudun kehittämishanketta ja noin 1100 maaseudun yritystukea. ELY-keskukset ja Leader-ryhmät ovat myöntäneet näihin yritys- ja hanketukiin yhteensä noin 233 miljoonan euron rahoituksen. Maksut ovat käynnistyneet tänä vuonna ja tähän mennessä yritys- ja hanketukia on maksettu noin 26 miljoonaa euroa.

Uutta materiaalia aiheesta VÄHÄHIILISYYS EU-rahastohankkeissa

EU-ohjelmakauden 2014–2020 yksi keskeisistä teemoista on vähähiilinen talous. Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti 25 % Suomen EAKR-rahoituksesta kohdistetaan vähähiiliseen talouteen siirtymistä edistäviin toimenpiteisiin.  Vähähiilisyys on selkeästi tavoitteena myös Maaseutuohjelmassa ja rahoituksen kohdistumista näille toimille seurataan ja raportoidaan, mutta määrällistä tavoitetta rahoitusosuudelle ei ole asetettu.

 

Sivut