Ajankohtaista

Olet täällä

TEM:Energiateknologian investointitukia haettava 20.1.2017 mennessä

Työ- ja elinkeinoministeriö 12.12.2016 13.23

Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointitukia on haettava työ- ja elinkeinoministeriöstä viimeistään 20.1.2017. Jätettyjä hakemuksia voi täydentää 17.3.2017 saakka. Tukea on käytettävissä 40 miljoonaa euroa. TEM pyrkii tekemään tätä hakukierrosta koskevat päätökset vuoden 2018 alussa.

Maaseutua kehitetään tuhansilla hankkeilla - hankerekisteri avattu

Maaseutua kehitetään jo tuhansien hankkeiden voimin

Kuluvalla rahoituskaudella 2014–2020 on tähän mennessä rahoitettu lähes 1700 maaseudun kehittämishanketta ja noin 1100 maaseudun yritystukea. ELY-keskukset ja Leader-ryhmät ovat myöntäneet näihin yritys- ja hanketukiin yhteensä noin 233 miljoonan euron rahoituksen. Maksut ovat käynnistyneet tänä vuonna ja tähän mennessä yritys- ja hanketukia on maksettu noin 26 miljoonaa euroa.

Uutta materiaalia aiheesta VÄHÄHIILISYYS EU-rahastohankkeissa

EU-ohjelmakauden 2014–2020 yksi keskeisistä teemoista on vähähiilinen talous. Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti 25 % Suomen EAKR-rahoituksesta kohdistetaan vähähiiliseen talouteen siirtymistä edistäviin toimenpiteisiin.  Vähähiilisyys on selkeästi tavoitteena myös Maaseutuohjelmassa ja rahoituksen kohdistumista näille toimille seurataan ja raportoidaan, mutta määrällistä tavoitetta rahoitusosuudelle ei ole asetettu.

 

Pariisin ilmastosopimus allekirjoitettiin 4.11.2016

Otteita YLEn viestinnästä. MMM:n ja TEM:n sivustot ovat tiedotteen laatimishetkellä huoltokatkolla. Kuva CBC new.

 

Toimialaraportti: Uusiutuvan energian alkuperäinen EU-maali vuodelle 2020 alkaa olla saavutettu

EU:n Suomelle vuonna 2008 asettama 38 prosentin uusiutuvien energialähteiden käyttötavoite energian loppukulutuksesta vuodelle 2020 päivitettiin pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa jo 50 prosentin käyttötavoitteeseen 2020-luvulla. Energiaomavaraisuuden osalta tavoite on nyt 55 prosenttia, kerrotaan 24.10.2016 julkistetussa TEMin uusiutuvan energian toimialaraportissa. 

Tapani Jokiniemi väitteli viljan kuivauksen ja säilönnän energiatehokkuudesta

Tapani Jokiemi väitteli Helsingin Yliopistossa Viikissä perjantaina 21.10.2016 aiheesta: Energy efficiency in grain preservation. Vastaväittäjänä on professori István Farkas Szent Istvan yliopistosta, Unkarista. Kustoksena toimi Laura Alakukku. Väitöskirja on sähköisenä julkaisuna Helsingin Yliopiston HELDA-julkaisuportaalissa. Suomenkielinen tiivistelmä

Toimialakohtaiset sopimukset uusista energiatehokkuustavoitteista allekirjoitettiin 14.10.2016

Elinkeinoministeri Olli Rehn ja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen allekirjoittivat 14.10.2016 elinkeinoelämän, kiinteistöalan, kunta-alan ja öljyalan edustajien kanssa toimialakohtaiset sopimukset uusista energiatehokkuustavoitteista kaudelle 2017–2

Aurinkopaneeli kannattaa mitoittaa oikein - vuoden 2016 viimeinen investointitukihaku meneillään

 

 

Viimeinen hakukierros meneillään vuoden 2016 osalta

Maatilojen energiainvestointitukien hakemus on jätettävä viimeistään 15.10.2016.

Suomen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Suomeen hyväksyttiin uusi ilmastolaki vuonna 2015. Lain toimeenpano on alkanut ja parhaillaan laaditaan keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa, joka ulottuu vuoteen 2030.  Suunnitelma koskee päästökaupan ulkopuolista sektoria – liikennettä, rakennusten erillislämmitystä, jätettä ja maataloutta – ja sisältää ilmastotoimenpideohjelman ja päästökehitysarviot.

Sivut