Ajankohtaista

Olet täällä

Uusi energiatodistuslaki astuu voimaan 1.7 uusissa rakennuksissa

Ympäristöministeriö ja Motiva tiedottavat: Energiatodistukseen muutoksia ja todistusten piiriin uusia rakennuksia 1.7. ─ Motiva neuvoo kuluttajia ja todistusten laatijoitaJulkaistu 2016-05-23 09:51:08 EEST.

Uusiutuvaa energia loppukulutuksesta jo toista vuotta yli 2020 asetetun tavoitteen

  • Vuoden 2020 tavoite 38 % uusiutuvaa energian loppukulutuksesta toteutui jo toisena peräkkäisenä vuotena
  • Metsäteollisuuden investoinnit lisäävät puun käyttöä 10 Milj m3
  • Äänekosken biotuotetehdan ja Naanatalin monipolttolaitos suuria investointeja
  • Kärkinhankkeisiin 54 hakemusta
  • Tuulivoimaan 750 MW uutta kapasiteettia
  • Aurinkosähköteknologia halventunut

Energiatehokkuussopimukset vuosille 2017–2025 käynnistyvät

 Suomessa käynnistyy ensi vuonna neljä uutta energiatehokkuussopimusta vuosille 2017–2025. Sopimusten tavoite on tehostaa energiankäyttöä teollisuudessa, energia- ja palvelualalla, kiinteistöalalla, kunta-alalla sekä öljylämmityskiinteistöissä. 

Maatalousinvestointien tukiprosentit nousevat - energiantuotantoinvestointeihin jo nyt 4.eniten hakemuksia

Maatalousinvestointien tukiprosentit nousevat Investointitukien tukitasoja on nyt korotettu investointien vauhdittamiseksi ja ELY-keskukset ovat voineet myöntää 20.4. lähtien korotettujen tukitasojen mukaisia investointitukia. Salaojituksen investointitukea korotettiin 30 %:sta 35 %:in ja säätösalaojituksessa 35 %:sta 40 %:in. Ympäristön tilaa ja eläinten hyvinvointia edistävien investointien tukiprosentit ovat nousseet 30 %:sta 35 %:in. Energiantuotantoinvestointien tukitaso nousi 35 %:sta 40 %:in. 

Hae mukaan Kiertotalouden Kasvupolku® sparraukseen 4.5.2016 mennessä!

Hae mukaan Kiertotalouden Kasvupolku® sparraukseen 4.5.2016 mennessä!Jos yrityksesi tavoittelee kiertotalouden edelläkävijöiden joukkoon, on Kiertotalouden Kasvupolku® paikkasi! Miksi hakea mukaan?

Ravinteiden kierrätys käytäntöön – kokeiluohjelmaan 12,4 miljoonaa euroa

Suomi on sitoutunut kehittymään ravinteiden kierrätyksen mallimaana. Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kiertotalouden kärkihankkeessa panostetaan ravinteiden kierrätykseen sekä tehostetaan toimia Itämeren ja vesien suojelemiseksi.

Kiertotalouden kärkihanke ”Ravinteet kiertoon, vesistöt kuntoon” -tilaisuus täyttyi ilmoittautuneista ja etäseuraajia oli runsaasti Kysymys: alkaako kiertää?

Perustin taannoin tontillemme mansikkamaan ja penkkeihin upotettiin kotitalouskompostia.  6 ja 8 -vuotiaat lapseni ilakoivat penkkien välissä ja huudahtelivat ”Me ollaan ekologisia!” Mikä riemu! Itse investointiakin 550 l kompostoriin juhlistettiin maljan kohotuksella naapurin ja lasten kanssa. Meillä ruoka kiertää lyhyempääkin reittiä. Jopa lapset ymmärtävä sujauttavat mahdolliset ylijäämäperunat munakkaaseen ja kananmunan kerätään erikseen naapurin kanoille, kahvinporot rhodoille ja pensasmustikalle.

Hevosenlannan hyötykäyttöhankkeelle haetaan toteuttajaa

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi lisätä ravinteiden talteenottoa erityisesti Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla. Tavoitteena on, että vähintään puolet lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä saadaan kehittyneen prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi hallitusohjelman tavoitteena on sallia hevosen lannan käyttö energiatuotannossa.Osana hallitusohjelman kiertotalouden kärkihanketta maa- ja metsätalousministeriö avaa kolmivuotisen hevosenlannan hyötykäyttöhankkeen haun. Hanke toteutetaan vuosina 2016–2018.

Maatilan energiainvestointien tukiprosentti nousee

Energiainvestointien tukiprosentti on nousemassa 40  prosenttiin, myös mm. salaojituksen tuki nousemassa. Suomalaisen ruuantuotannon kannattavuuden ja kauppataseen parantaminen on yksi pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeista.

54 haki investointitukea tulevaisuuden energiaratkaisuihin

 

Työ- ja elinkeinoministeriö sai 18.3.2016 päättyneeseen määräaikaan mennessä yhteensä 54 investointitukihakemusta uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian hankkeisiin. Nyt ensimmäistä kertaa kilpailumuotoisena toteutettavan haun parhaille hankkeille on varattu vuosille 2017 ja 2018 investointitukea TEM:n kärkihankkeiden mukaisesti yhteensä 80 miljoonaa euroa.

Sivut