Ajankohtaista

Olet täällä

Uusi verkkosivu seuraa hyökkäyksen vaikutuksia

Venäjän hyökkäys Ukrainaan -sivusto seuraa tilannetta mm. energian, huoltovarmuuden ja yritysten näkökulmasta

Venäjän hyökkäys Ukrainaan - sivustolle.

Turvepelto-opas tiivistää viljely- ja ilmastotietoa

turvepeltojen ilmastoviisas viljely, taustalla peltoa, kosteikkoa ja kasveja.

Uusi Turvepelto-opas on tiivis, havainnollinen ja käytännönläheinen

Turvepellot puhuttavat viljelijöitä, päättäjiä ja asiantuntijoita enemmän kuin ehkä milloinkaan suomalaisen maatalouden historiassa. Turvepelloissa on suuri potentiaali toteuttaa maataloussektorille ensimmäistä kertaa asetettuja päästövähennystavoitteita, ja samalla ne ovat tärkeä osa ruuantuotantoa erityisesti maidontuotantoalueilla.

Tags: 

Esimerkkejä energiaomavaraisuudesta ja -tehokkuudesta matkaraportissa

viherseinä.

Matkaraportti esittelee energiatehokkuuden ja -omavaraisuuden sovelluksia Itävallassa ja Tšekissä

Poimintoja

  • Wolfgang Löserin tila Itävallassa on maan ensimmäinen energiaomavarainen maatila. Energiomavaraisuus perustuu kasviöljyyn traktorin polttoaineena, aurinkoenergiaan sähkön ja lämmön lähteenä sekä puubiomassaan tukena lämmityksessä. Kannattavuusedellytykset eivät ole rinnastettavissa mm. eri maiden verotuskäytäntöjen ja energiantarpeidenkaan osalta.

Miten biokaasuohjelma realisoituu?

Biokaasua edistetään – missä nyt mennään?

Biokaasun ja ravinnekierron pyöreän pöydän keskustelutilaisuudessa 17.3.2022 pohditaan laajalla toimialaedustuksella kansallisten ja kansainvälisten ohjaustoimien vaikuttavuutta ja tarvetta. Lisäksi kartoitetaan ajankohtaista tilannetta. Tilasuuteen on kutsuttu keskustelemaan kaikki keskeiset ministeriöt, poliittiset tahot ja mm. alan edunvalvontaa. Kaikki ilmoittautuneet ovat tervetulleita osallistumaan tilaisuuteen.

Uusiutuvat ohittivat fossiiliset 2020

Toimialaraportissa käsitellään biokaasun tuotantovolyymejä, logistiikkaa ja kannustimia

Kuva: Toimialaraportti/Luke:Lantabiokaasutuen toteuttamisvaihtoehdot

Vedyn tuotanto painottui uuden teknologian investointituissa

TEM myöntänyt 68,9 miljoonaa uuden teknologian demonstraatiohankkeille

Poimintoja

  • Suurimmat hankkeet Harjavaltaan, Vantaalle ja Vaasaan
  • Metanointi ja vedyn tuotanto & käyttö suurimmat tukikohteet, yhteensä 58 % kaikista (2 hanketta)
  • Muita tukikohteita aurinkovoiman yhdistäminen tuulivoiman tuotantoon, lämmön kausivarastointi, höyryn tuotanto LP:llä ja datakeskuksen hukkalämmön hyödyntäminen

Uusi asetus liikenteen infratuesta lausunnolla

Asetusluonnos sähköisen liikenteen, biokaasun ja uusiutuvan vedyn liikennekäytön infrastruktuurituesta lausunnolla 2.2. saakka

Poimintoja

  • Lausuntopyyntö uudesta asetuksesta sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurin edistämiseksi vuosin 2022- 2025
  • Jatkossa edistetään myös vedyn liikennekäyttöä
  • Asetuksen sisältö pitkälle sama kuin aikaisemmassa asetuksessa liikenteen infratuesta
  • Tukiohjelma on osa fossiilittoman liikenteen tiekartan sekä energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoa

Hae rahoitusta ravinnekierrätyksen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin tammikuun aikana

Pelto ja taivas.

Ravinnekierrätyksen kokeiluohjelman (RKKO) meneillään oleva hakujakso TKI-hankkeille on auki 31.1.2022 saakka. Tammikuun hakukierros koskee tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita. Tuotannollisten investointien haku on auki maaliskuun 2022 loppuun saakka. TKI-hankkeisiin ja investointihankkeisiin on siis erilliset haut ja myös erilliset määrärahat. Tule webinaariin 7.2. kuulemaan rahoitetuista hankkeista!

Biokaasusta ja ravinteiden kierrätyksestä kattavasti tietoa

biokaasulaitos.

Suositussa Biokaasua ja ravinteita kannattavasti? -webinaarisarjassa keskusteltiin laajasti biokaasun tuotannosta ja ravinteiden kierrosta neljässä osassa 24.11–15.12.2021.

Biometaanin tuotanto on monikertainen vuonna 2025

biokaasulaitos, traktori ja pelto taustalla.

Biometaanin ja biokaasun tuotantokapasiteetti on kasvussa. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n arvion mukaan uutta tuotantokapasiteettia on käytössä vuonna 2025 noin 330 GWh, josta 82 prosenttia olisi biometaanin tuotantoa. Investointiuutisten mukaan muutama nykyinen laitos laajennetaan sekä noin 25 uutta biokaasulaitosta rakennetaan eri puolelle Suomea. Nämä arviot eivät sisällä elpymis- ja palautumissuunnitelmasta tukea saaneita hankkeita.

Sivut