Ajankohtaista

Olet täällä

Biokaasu ja sähköpolttoaineet jakeluvelvoitteeseen

Jakeluvelvoite vauhdittaa fossiiliexitiä

Poimintoja

 • Jakeluvelvoitteen laajentamisen tavoite vauhdittaa irtautumista fossiilisista polttaineista kustannustehokaasti ja monipuolistaa liikenteen energialähteitä
 • Tavoitteena myös lisätä innovaatioita ja työpaikkoja
 • Liikennepolttoaineen jakelija voi täyttää jakeluvelvoitetta biopolttoaineella, biokaasulla ja muuta kuin biologista alkuperää olevilla uusiutuvilla kaasumaisilla ja nestemäisillä polttoaineilla (FRNBO- polttoaineet, sis. sähköpolttoaineet)

Digitaalisuutta kierrätysravinteiden haarukointiin

Työkalu kierrätysravinteen valintaan

Poimintoja

 • Tieto kierrätysravinteiden luomuhyväksyttävyydestä, saatavuudesta järkevän kuljetusmatkan päässä tilalta on tärkeää, jotta nämä valmisteet voidaan ottaa mukaan viljelysuunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa.
 • Lisäksi on tärkeää tietää ravinteiden suhteet ja väkevyys ja selvittää mahdolliset käyttömäärät maan viljavuus ja ympäristötukiehdot huomioiden.

Lämpövarastoinnin merkitys kasvaa

Lämmönvarastointi auttaa uusiutuvan energian integroimisessa energiantuotantoon, teollisuuteen ja rakennuksiin

UUTTA ENERGIASSA: Lämpö kesästä talveen

Uutta energiassa –juttusarjassa kerrotaan uusista teknologioista ja toimintamalleista olla energiayrittäjä. Jos sinulla on mielessäsi jokin uusi energiainnovaatio, josta haluaisit kuulla lisää, vinkkaa siitä meille!

Maatalouden rakennemuutos näkyy energiatilastoissa

Polttoöljyn kulutus noussut, hakkeen kulutus hienoisessa laskussa maatalouden energialähteinä

Poimintoja

 • Tilakoon kasvu näkyy moottoripolttoöljyn kulutuksen kasvuna, esim. siirtymäkilometrien kasvun ja  traktoritoimisen rehulogistiikan takia
 • Metsähake tärkein lämmönlähde, kasvihuoneiden merkitys suuri
 • Öljyn kulutus viljan kuivauksessa kasvanut, mihin vaikuttaa vuosittainen vaihtelu ja mahdollinen viljan viljelyn kasvu entisillä kotieläintiloilla öljykuivureineen, mutta myös uudet vaunukuivurit ovat tyypillisesti öljytoimisia

Maatilojen biokaasulaitosinvestointien tuki 50 prosenttiin

Muutos maatilojen biokaasulaitosinvestointien tuen nousuun tuli voimaan 3. toukokuuta

(kuva: Maarit Kari)

Viimeinen nykymuotoinen infratukikierros päättyy 30.4

Liikenteen infratuen tarjouskilpailu päättyy 30.4.2021

 • Nykymuotoisena tarjouskilpailun 4. ja viimeisen kerran
 • Tarjouksen jättäjiä kehoitetaan viipymättä kirjauttuman Takila- järjestelmään (hyvissä ajoin ennen tarjouksen jättämistä)
 • Suuritehoisissa latauspisteissä etusijalla kunnat, joissa ei vielä ole julkista CCS/DC-latauspistettä tai tukipäätöstä sellaisesta, 

Leipomon fiksut energiatoimet

Energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa leipomossa 

Jokioisten Leipä Oy:ssa on monipuolisia energiaratkaisuja aurinkovoimasta maalämpöön. Tällä hetkellä panostetaan biokaasuun ja energiatehokkuutta parantaviin ratkaisuihin. Elintarvikealalla yrityksien energiainvestointien yhtenä ohjaajana on ilmaston muutoksen hillintä. Leipomopäällikkö Mikko Virtasen mukaan leipomon toiminnan laadukkuutta tukee panostus uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen. 

Haussa kolme teemahanketta ravinnekierrätyksen edistämiseksi

Teemahankkeet ravinteiden ja energian tuotantoon ja käyttöön, viestintään, opetukseen ja ratkaisuihin

Kuva: Maarit Kari

Kts. tiedote MMM

17 miljoonaa kiertotalousinvestointeihin

Uutta rahoitusta innovatiiviseen kiertotalouden edistämiseen 17 miljoonaa

Poimintoja

 • Uusi palvelu rahoittamaan kiertotalouden investointeja
 • Kaikenlaisille rekisteröidyille yrityksille
 • Tavoitteena materiaalikiertoon perustuvia merkittäviä ympäristövaikutuksia ja työllisyyttä
 • Tuetaan erinteisten toimintatapojen muutosta
 • investointeihin, digitaalisten ratkaisujen rakentamiseen sekä työhön
 • Haku avautui 15.2.2021

Sivut