Ajankohtaista

Olet täällä

Ehdota abstraktia Maataloustieteen päiville (27.8. saakka)

Maataloustieteen Päivät 2018 järjestetään Helsingissä Viikissä 10.–11. tammikuuta. Päivien ohjelma kattaa viimeisimpiä tutkimustuloksia maataloustieteiden eri aloilta. Tilaisuus on tarkoitettu tutkijoille, opettajille, yrittäjille ja asiantuntijoille hallinnossa, neuvonnassa ja yritysmaailmassa. Vuonna 2016 Maataloustieteen Päivät kokosivat paikalle yli 500 osallistujaa. (kuva Maarit Kari)

 

Vaikuta Ruoka2030 toimeenpanosuunnitelmaan

MMM toivoo ajatuksia ja näkemyksiä Ruoka2030 - selonteon edistämisestä. Vastaukset ovat tärkeää tukimateriaalia laadittaessa ohjelman käytännön toimeenpanosuunnitelmaa. Vastausaikaa on 23.5.2017 saakka. Kts. Tiedote 11.5.2017

 

Maatilan energiainvestointia ei pidä käynnistää ennen tukipäätöstä

Jos maatilan energiainvestointiin haetaan maatalouden investointitukea, ei investointia tai sopimusta sen tekemisestä pidä tehdä ennen tukipäätöstä Tukihaku on jatkuva, mutta hakemukset käsitellään jaksoissa, joita vuonna 2017 on vielä 16.3.–15.8. ja16.8.–15.10.

Maseudun innovaatioryhmien (EIP) ideahaku 15.3.–27.4.

  • Alkutuotannon ogelma, jonka innovatiivinen ratkaisu tuottaisi hyötyä laajemmalle joukolle?
  • Ideahaku käynnissä 15.3.-27.4.
  • Jopa 100 % rahoitus
  • Innovaatioryhmä koostuu vähintään 1 alkutuotannon yrityksestä & asiantuntijatahosta
  • Infotilaisuus 10.3.2017 Säätytalolla Helsingissä

Uusi tietokanta biotalouden eri toimijoiden rahoituksesta

kuva: Biotalous.fi, Biotalouden rahoituslähteet-palvelun sivuilta

Kommentoi vastuullisten elintarvihankintojen kriteereitä (24.2. saakka)

Julkisissa hankinnoissa voidaan voidaan suosia mm. energiatehokkuuden huomioimista tuotantoprosessissa. Kriteeristö auttaa hankintojen tekijöitä hyödyntämään vastuullista tuotantoa kilpailutuksessa. Nyt on hyvä hetki kommentoida kriteerejä. Kuva: Järkisärki.

Maatilan investointitukeen merkittäviä muutoksia

Tukeen oikeuttavat yksikkökustannukset ovat nousseet - merkittäviä muutoksia myös puuta käyttäville CHP-laitoksille

Uusi lämpölaitoksen mitoitustyökalu

kuva: Havainnekuva 400 kW lämpölaitoksen kustannuksista bioenergialla (kuvio vasemmalla) ja fossiilisella polttoaineella (kuvio oikealla),

Itävallan eneriatoimisto on kehittänyt laskentatyökalun erityisesti lämpöyrittäjien käyttöön lämpölaitoksen mitoitukseen, investoinnin ja käyttökustannusten laskentaan ja investoinnin kannattavuuteen

 

Maaseudun yritystukia koskeva asetusmuutos lausunnolla - lausuntoaikaa 27.1.2017 asti

Asetusluonnos koskee kiinteiden polttoaineiden tuotantoinvestointeja ja tarkentaa tukiehtoja

Sivut