Ajankohtaista

Olet täällä

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020-2022 haku elokuun loppuun

Haku auki elokuun loppuun  - Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020 - 2022

Valtioneuvoston tiedote (17.6.2020)

Lupamenettely kevenee uusiutuvan energian tuotannossa

Lakiluonnos lausunnolla; Uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyn sujuvoittamisesta

 

Kaukolämpö ja vesilaskut huoneisto- ja kulutuskohtaiseksi

Kaukolämmön, kaukojäähdytyksen sekä veden kulutuksen laskutus kulutusperusteiseksi ja etäluettavaksi uudessa lakiehdotuksessa

Kts. TEM:in tiedote, Kuva: TEM:in tiedote

Kierrätysravinteet uudistuvassa lainsäädännössä - selvitys

Orgaanisten sivuvirtojen peltokäytön mahdollisuuksia uudistuvassa lainsäädännössä selvitetään 

Kuva: Maarit Kari

kts. tiedote

Poimintoja

Uusi laki biopottoaineista huomioi kestävyysvaatimukset

Laki laajentuu koskemaan myös kiinteitä polttoaineita käyttäviä energiantuotantolaitoksia

Kuva: Maarit Kari

UUTTA ENERGIASSA: Hybridimoduulilla tuotetaan ja varastoidaan energiaa

Uutta energiassa –juttusarjassa kerrotaan uusista teknologioista ja toimintamalleista olla energiayrittäjä. Jos sinulla on mielessäsi jokin uusi energiainnovaatio, josta haluaisit kuulla lisää, vinkkaa siitä meille! Juttuehdotuksia voi lähettää hanketiimille osoitteeseen iida.hollmen@bioenergia.fi  
 

Vähähiilistä energian pientuotantoa hybridimoduulilla

Biokaasun turvallisuusohje

Biokaasun turvallisuusohje julkaistu 

Suomen Kaasuyhdistys ry on julkaissut yhdessä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa Biokaasun turvallisuusohjeen. Ohjeessa käydään läpi raakabiokaasun, puhdistetun biokaasun, biometaanin ja nestemäisen biometaanin (LBG) tuotantoon ja jatkokäsittelyyn liittyviä kaasu- ja kaasuturvallisuusasioita. Turvallisuusohje kattaa sekä erityyppisissä reaktorilaitoksissa tuotetun kaasun että kaatopaikalta kerätyn kaasun.
 

UUTTA ENERGIASSA: Pajusta biohiiltä

biohiili

Uutta energiassa –juttusarjassa kerrotaan uusista teknologioista ja toimintamalleista olla energiayrittäjä. Jos sinulla on mielessäsi jokin uusi energiainnovaatio, josta haluaisit kuulla lisää, vinkkaa siitä meille!

Sivut