Ajankohtaista

Olet täällä

Kaukolämpö ja vesilaskut huoneisto- ja kulutuskohtaiseksi

Kaukolämmön, kaukojäähdytyksen sekä veden kulutuksen laskutus kulutusperusteiseksi ja etäluettavaksi uudessa lakiehdotuksessa

Kts. TEM:in tiedote, Kuva: TEM:in tiedote

Kierrätysravinteet uudistuvassa lainsäädännössä - selvitys

Orgaanisten sivuvirtojen peltokäytön mahdollisuuksia uudistuvassa lainsäädännössä selvitetään 

Kuva: Maarit Kari

kts. tiedote

Poimintoja

Uusi laki biopottoaineista huomioi kestävyysvaatimukset

Laki laajentuu koskemaan myös kiinteitä polttoaineita käyttäviä energiantuotantolaitoksia

Kuva: Maarit Kari

UUTTA ENERGIASSA: Hybridimoduulilla tuotetaan ja varastoidaan energiaa

Uutta energiassa –juttusarjassa kerrotaan uusista teknologioista ja toimintamalleista olla energiayrittäjä. Jos sinulla on mielessäsi jokin uusi energiainnovaatio, josta haluaisit kuulla lisää, vinkkaa siitä meille! Juttuehdotuksia voi lähettää hanketiimille osoitteeseen iida.hollmen@bioenergia.fi  
 

Vähähiilistä energian pientuotantoa hybridimoduulilla

Biokaasun turvallisuusohje

Biokaasun turvallisuusohje julkaistu 

Suomen Kaasuyhdistys ry on julkaissut yhdessä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa Biokaasun turvallisuusohjeen. Ohjeessa käydään läpi raakabiokaasun, puhdistetun biokaasun, biometaanin ja nestemäisen biometaanin (LBG) tuotantoon ja jatkokäsittelyyn liittyviä kaasu- ja kaasuturvallisuusasioita. Turvallisuusohje kattaa sekä erityyppisissä reaktorilaitoksissa tuotetun kaasun että kaatopaikalta kerätyn kaasun.
 

UUTTA ENERGIASSA: Pajusta biohiiltä

biohiili

Uutta energiassa –juttusarjassa kerrotaan uusista teknologioista ja toimintamalleista olla energiayrittäjä. Jos sinulla on mielessäsi jokin uusi energiainnovaatio, josta haluaisit kuulla lisää, vinkkaa siitä meille!

40 tukipäätöstä liikenteen infrastruktuuriin

Syksyn tarjouskilpailuun eniten tarjouksia kaasutankkausasemista

Energiavirasto kilpailutti kaasutankkaus- ja latausinfratarjoukset syksyllä 2019, kts Energiaviraston tiedote, tarkemmat tiedot Energiaviraston sivuilta

Tarjouksia pyydettiin neljässä eri ryhmissä;

UUTTA ENERGIASSA: Hake siirtyy myös puhaltamalla

Uutta energiassa –juttusarjassa kerrotaan uusista teknologioista ja toimintamalleista olla energiayrittäjä.  Jos sinulla on mielessäsi jokin uusi energiainnovaatio, josta haluaisit kuulla lisää, vinkkaa siitä meille! Juttuehdotuksia voi lähettää hanketiimille osoitteeseen iida.hollmen@bioenergia.fi  
 
 

Hakepuhaltimella polttoaine helposti haastaviin paikkoihin

Sivut