Ajankohtaista

Olet täällä

Energiayrittäjyyden koordinaatiohanke viestii täällä

Tukea energiayrittäjyyteen ja hanketoimijoille

Maaseudun energiayrittäjyys - energiayrittäjyyden valtakunnallinen koordinaaatiohanke viestii nyt energiayrittäjyys.fi - domainilla ja lisäksi energiatehokkaasti.fi - osoitteella. Sivusto palvelee edelleen myös yleisemmin, energiaan liittyvän tiedon portaalina.

Lannan polttoon muutoksia alle 50 MW laitoksissa

Kuva: Tuulia Nelimarkka

Lannan poltto helpottui 15.11.2018 alkaen

16.8.2018 alkaa ja 15.10.2018 päättyy viimeinen hakukierros maatilojen investointiavustuksille

Uusi julkaisu auttaa hahmottamaan uusiutuvan energian investoinnin kustannusrakennetta, käyttökustannuksia ja hankinnan kokonaisuutta. 

Mistä uusiutuvan energian investoinnit on tehty? Julkaisu uusiutuvan energian kustannuksista esimerkein.

Lataa julkaisu tästä

 

Lausunnolla esitys biopolttoaineiden edistämisestä ja hiilen kieltämisestä

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja kahdesta esitysluonnoksesta, joista toinen koskee biopolttoöljyn ja biopolttoaineiden käytön edistämistä ja toinen hiilen energiakäytön kieltämistä.

Tukea lataus- ja jakelujärjestelmän rakentamiseen

Hallitus edistää vaihtoehtoisten liikennepolttoaineiden käyttöä tukemalla niiden julkisten lataus- ja jakelujärjestelmien rakentamista. Tänä vuonna tarkoitukseen on varattu kolme miljoonaa euroa.

Poimintoja

 • Tuen mahdollistava asetus voimaan 2.7.2018

 • tukeen varattu 3 miljoonaa vuodelle 2018, jakautuen kolmeen ryhmään

Hevosenlannan polttoa helpottavat lakiluonnokset lausunnolla 9.5. saakka

Poimintoja

 • Lakimuutos koskee lannan polttoa korkeintaan 50 MW energiantuotantoyksiköissä
 • Ehdotuksessa säännös, jonka mukaan max 50 MW laitoksissa ei tarvittaisi jätteenpolttolupaa lannalle
 • Lisäksi helpotuksia polttolämpötilavaatimuksiin ja päästöraja-arvojen määrittämistä
 • Myös yhteensovittamista eläintauti- ja ympäristöviranomaisten tehtävissä ja toimivaltuuksissa
 • Vähennetään luvituksen päällekkäisyyttä ja viranomaistyötä

Lakiluonnos lausunnolla 4.5. saakka; kaukolämpöverkkoon liittymisestä ei voida enää määrätä asemakaavassa

Poimintoja

 • mahdollisuutta määrätä asemakaavassa kaukolämpöverkkoon liittymisestä käytetty 10-20 kunnassa
 • velvoittavuus ei ole koskenut mm. matalaenergiataloja tai kun käytössä on ollut vähäpäästöisiä lämmitysmuotoja
 • muutoksen katsotaan lisäävän kilpailua
 • muutos koskee vain uusia asemakaavoja
 • velvoittamismahdollisuuden tarve vähentynyt uusien energiatehokkuusvaatimusten myötä

Sivut