40 tukipäätöstä liikenteen infrastruktuuriin

Olet täällä

Syksyn tarjouskilpailuun eniten tarjouksia kaasutankkausasemista

Energiavirasto kilpailutti kaasutankkaus- ja latausinfratarjoukset syksyllä 2019, kts Energiaviraston tiedote, tarkemmat tiedot Energiaviraston sivuilta

Tarjouksia pyydettiin neljässä eri ryhmissä;

  • Kaasutankkausasemien investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 1), 
  • Paikallisen joukkoliikenteen latausjärjestelmien investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 2),
  • Ajoneuvojen suuritehoisten latausjärjestelmien investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 3),
  • Ajoneuvojen peruslatausjärjestelmien investointihankkeita koskevat tarjoukset (ryhmä 4). 

Tarjouksia kaikkiin ryhmiin, kaasutankkaukseen rahallisesti eniten

Tarjouskierroksella saatiin tarjouksia kaikkiin ryhmiin yli ryhmäkohtaisen budjettivarauksen. Edellisellä kierroksella kaksi ryhmää jäi ilman myönnettyjä tukia. Rahallisesti eniten haettiin infratukea kaasutankkausemiin. Tankkausasematuet sijoittuvat maantieteellisesti melko laajalle alueelle, mutta Keski- ja Pohjois-Suomeen ei tukipäätöksessä ole osumia. Joukkoliikenteen latausasemien tukipäätökset kohdistuvat suuriin kaupunkeihin Helsinkiin, Tampareelle ja Vantaalle, mutta myös Lohjalle. Suuritehoisten latausasemien tukipäätöksissä korostuu pohjoinen ja rannikkoalueet, kun taas peruslataussemissa maantieteellinen hajonta on suurta ja tuen saajina myös energia- ja liikennealan ulkopuolisia toimijoita.

 

Tidotteen toimitti Maarit Kari