54 haki investointitukea tulevaisuuden energiaratkaisuihin

Olet täällä

 

Työ- ja elinkeinoministeriö sai 18.3.2016 päättyneeseen määräaikaan mennessä yhteensä 54 investointitukihakemusta uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian hankkeisiin. Nyt ensimmäistä kertaa kilpailumuotoisena toteutettavan haun parhaille hankkeille on varattu vuosille 2017 ja 2018 investointitukea TEM:n kärkihankkeiden mukaisesti yhteensä 80 miljoonaa euroa.

– 54 hakemusta hankkeiksi, joiden laskennalliset kokonaisinvestoinnit olisivat yli 3,3 miljardia euroa, on vankka osoitus siitä potentiaalista, joka Suomesta löytyy etsittäessä innovatiivisia uusiutuvan energian ratkaisuja, toteaa elinkeinoministeri Olli Rehn.

– Hakemusten runsas määrä on myös merkki siitä, että uudenlainen kilpailumuotoinen hakumenettely, joka asettaa hankkeet samalle lähtöviivalle, on tervetullut uusi tapa etsittäessä parhaita ja toteuttamiskelpoisia tulevaisuuden energiaratkaisuja.

Nyt kilpailuun ilmoittautuneiden tuen hakijoiden tulee täydentää hakemuksiaan viimeistään 17.6.2016. Tämän ensimmäisen hakukierroksen tuen saajat selviävät alkuvuonna 2017. Vuonna 2017 järjestetään toinen hakukierros. Uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointituki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoteen 2030 tähtäävien sekä kansallisten että EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Tukea voidaan myöntää yrityksille, kunnille tai muille yhteisöille yli 5 miljoonan euron investointeihin, jotka koskevat liikenteen kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoa tai uuden energiateknologian kokeiluhanketta, joka edistää sähkön- tai lämmön- taikka niiden yhteistuotantoa uusiutuvalla energialla tai muun energiateknologian kaupallista käyttöönottoa. Tuen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon tuotettavan energiamäärän ja kustannustehokkuuden ohella erityisesti hankkeeseen sisältyvän teknologian uutuusarvo ja teknologian tai hankkeen monistettavuus sekä mm. hankkeen toteutettavuus.

Hallitusohjelman mukaan uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi niin, että sen osuus nousee 2020-luvulla yli 50 prosenttiin, ja omavaraisuus yli 55 prosenttiin. Hallitusohjelmassa on myös asetettu tavoitteeksi nostaa liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuus vuoteen 2030 mennessä 40 prosenttiin sekä luopua kivihiilen käytöstä energiantuotannossa ja puolittaa tuontiöljyn käyttö kotimaan tarpeisiin 2020-luvun aikana.

Lisätietoja: https://www.tem.fi/energia/investointituki_energiakarkihankkeisiin 

Listaus energiakärkihankehaun ensimmäisen kierroksen hakijoista 

 

Lisätiedot:

ylitarkastaja Pekka Grönlund, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 029 506 4815 hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 029 506 2078 elinkeinoministerin erityisavustaja Markku Rajala, puh. 050 345 8490

Tiedote TEM:n sivuilla