Arki ja asuminen

Olet täällä

Hanke kokoaa julkaisuja ja tietolähteitä uusiutuvasta energiasta ja ravinteiden kierrätyksestä eri alueilta. Mikäli huomaat jonkin tärkeän tai uuden julkaisun puuttuvan, kerrothan siitä meille! Pidätämme oikeuden päivityksiin. 

Energiatehokkuuden kehittäminen

Enni- energiansäästösovellut. UUSI

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta (voimassa vuoden 2018 alusta) ja Energiatodistus-sivusto.

Näkökulmia energiatehokkuuteen ja tulevaisuuden asuinalueisiin- julkaisu. LAMK

EnergiaKokeilut - Kaupungit, Rakennukset. Uuden energian pilotteja, demonstraatioita ja kokeiluja.

Helsinki Smart Region -sivusto. Älykkäät ratkaisut asumisessa, liikkumisessa jne.

Maaseudun asumisen ja elinvoimaisuuden kehittäminen Leader-toimintana. Leadersuomi.fi

Rakenteellinen energiatehokkuus- opas.

Tietoa rakennusten energiatodistuksista. ARA

Palvelusektorin ominaiskulutuksia. Motiva

Kivitalojen energiatehokkuus. Betoniteollisuus.

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 – Tutkimusraportti 2013. Työ- ja elinkeinoministeriö.

Rakennusten energiatehokkuuden kehittäminen. EU-sivusto rakennusten energiatehokkuudesta. Buid up

Rakennusten energiatehokkuuden kehittäminen. Määräykset ja tulkinta. EU-sivusto. Energy performance of buildings. EPBD

 

Asukkaat ja taloyhtiöt

Kattohukka-palvelu Helsingin rakennuksista. HSY

Energiatehokas koti- sivusto

Ohjeita energiahukan vähentämiseen taloyhtiöissä. Ymparisto.fi

Kuluttajien energianeuvonta. Motiva

Motivan ulkaisuja energiatehokkuudesta. Motiva

Energiatehokas ilmanvaihto. Motiva

Tutki pientalosi energiankäyttö – Tee se itse –kotikatselmus. Motiva.

Taloyhtiön energiakirja. Jari Virta & Petri Pylsy. Kiinteistöalan kustannus. Julkaisusivu esim. Sitra.

 

Materiaalitehokkuus

Löydä eri materiaalien kierrätyspisteet -Karttapalvelu. Kierrätys.info

Vuokraa itse tai itsellesi arjen käyttötavaroita, Goodrnt-mobiilisovellus. Goodrnt

Tavaroiden yhteiskäyttöpalvelu. Liiteri.net

ERA 17 energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017. Ympäristöministeriö.Kotitalouksien sähkönkäyttö 2006. Adato Energia Oy. 2008.

Rakennetaan hampusta- sivusto.  Tietoa hampusta kasvina ja materiaalina

 

Uusiutuva energia ja energian tuotanto asumisessa

Uusimmat teknologiat pienkiinteistöjen energian tuotannossa. Pikes Poveria biomassasta

Selvitysraportti: Pellettitakkojen käyttö lämmityksessä Suomessa. Bioenergia.fi

Käyttöä opastava, energiatehokkuutta ja toimivuutta edistävä Biokattilakysely. Biokattilaneuvonta

Kattoikkunoiden käyttö asunnon aktiivisessa jäähdytyksessä ja lämmityksessä. Väitöstutkimus Martin Fält, Åbo Akademi.

Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla – Loppuraportti 12/2010. Motiva. 2010.

Pientalojen polttopuun käyttö 2007/2008. Metla. 2009.

Puupolttoaineiden pienkäyttö. Tekes. 2007.

Opas sähkön pientuottajille. Motiva. 2012.

Ohjeita lämmitysjärjestelmän hankintaan – Pientalot. Motiva. 2011.

Opas sähköautojen latauspisteistä Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon. Motiva

Aurinkosähköä kotiin -sivusto. Auttaa suunnittelemaan aurinkosähköhankintaa kotilouksille. Aurinkosahkoakotiin.fi

Lämpöpumput

Energiakaivo-opas. Ympäristöministeriö

Ilma-ilmalämpöpumppujen energiankulutusvaikutukset pientaloissa. VTT

Kahden maalämpöpumpun aiheuttama välkyntä omakotialueella. Kymenlaaskon sähkö/urakoitsijapalvelu

Suomen lämpöpumppuyhdistys.

Case maalämpö, pelletti, aurinko ja määlämpöjäähdytys. Motiva. 2012.

Lämpöä maasta ja ilmasta sekä ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö. Motiva.

Näin luet rakennuksen energiatodistusta. Ympäristöministeriö. 2013.