Aurinkoenergia

Olet täällä

Hanke kokoaa julkaisuja ja tietolähteitä uusiutuvasta energiasta eri alueilta. Mikäli huomaat jonkin tärkeän tai uuden julkaisun puuttuvan, kerrothan siitä meille! Pidätämme oikeuden päivityksiin. 

Aurinkoenergian tuotanto ja esimerkkejä

Aurinkoenergian hyödyntäminen keskisuurissa hakelämmityskohteissa. Auringosta lämpöö -hanke. TTS Työtehoseura. 2019. UUSI!

Arktisen aurinkosähkön hyödyntämisen opas. Lapin AMK. UUSI

Aurinkosähköjärjestelmän hankitaopas maatiloille. Pikes UUSI!

Aurinkosähkön tuotantoennustepalvelu. Ilmatieteen laitos UUSI!

Aurinkosähköä kotiin -sivusto. Auttaa suunnittelemaan aurinkosähköhankintaa kotilouksille. Aurinkosahkoakotiin.fi

EnergiaKokeilut - Kaupungit. Uuden energian pilotteja, demonstraarioita ja kokeiluja.

EnergiaKokeilut - Rakennukset. Uuden energian pilotteja, demonstraarioita ja kokeiluja.

Selvitys akullisesta aurinkosähköjärjestelmästä ja älykkäästä ohjauksesta - Haikolan talo Nurmeksessa. Poveria biomassasta -hanke

Selvitys aurinkosähköjärjestelmän mitoituksesta ja kannattavuudesta maatilalla - Poveria biomassasta -hanke

Selvitys aurinkoenergian hyödyntämisestä osana hake-kaukolämpöä. Poveria biomassasta-hanke.

Energiasää - aurinko ja tuulienergiapotentiaali 2,5 kWp tuotantoteholla paikkakunnittain. BCDC-hanke

Auringosta lämpöä ja sähköä. Motiva. 2016. 

Aurinkopaneelin mitoitus maatilan investointina- havaintokuva-posteri. LAMK, Informe-hanke

 

Muuta

Aurinkosähköjärjestelmän turvallisuusopas. UUSI

Aurinkoenergiatietoa, seminaariaineistoja ym. Aalto-yliopiston sivusto FinSolar

Selvitys aurinkosähkön nettolaskutuksesta. TEM

Aurinko-opas 2012 – Aurinkolämmön ja –sähkön energiantuoton laskenta-opas. Ympäristöministeriö. 2012. 

Aurinkoenergiaopas. FinnWind. 2013. 

VTT:n Repovermap - Uusiutuva energia ja energiatehokkuus lähiympäristössäsi. VTT.

Mining for clean energy. How the global rise of solar power will drive demand for Canadian metals and minerals. Clean Energy Canada. (2017)