Biokaasukyselyn vastaukset

Olet täällä

Saimme biokaasukyselyyn kahden viikon aikana yhteensä huikeat 483 vastausta! Maaseudun energiayrittäjyys keräsi TEM:n kanssa yhteistyössä toteutettuun kyselyyn vastauksia joulukuussa 2019. Kiitos kaikille vastanneille kommenteista ja hyvästä pohdinnasta. Suuresta ja asiantuntevasta vastausmäärästä huomaa, että biokaasu puhututtaa. Suomeksi vastauksia saatiin 471 ja ruotsiksi 12. Kyselyyn saadut vastaukset toimitettiin biokaasuohjelmaa valmistelevalle työryhmälle hyödynnettäväksi. Biokaasutyöryhmän laatima raportti valmistuu tammikuun lopussa.
 
Seuraavana kuvaajat kyselyn vastauksista. Ensin on suomenkielisen kyselyn kuvaaja ja tämän jälkeen ruotsinkielisen. Avoimet kysymyskentät keräsivät sekä tiiviitä muutaman sanan vastauksia kuin myös pitkiä pohdintoja. Avoimien kysymysten vastaukset on jätetty pois tästä vastauskoonnista runsaan lukumääränsä vuoksi.