Biokaasun pientuottajan rekisteröidyttävä Verohallintoon kesäkuussa

Olet täällä

Rekisteröitymisvaatimus koskee myös tuotantoa omaan käyttöön. 

Biokaasun pientuottajan ja polttoturpeen pienkäyttäjän on rekisteröidyttävä Verohallintoon kesäkuussa

Poimintoja

  • Rekisteröitymisvaatimus koskee kaikkia biokaasun pientuottajia, myös tuotettaessa biokaasua omaan käyttöön. Rekisteröinti on yksi verottomuuden edellytyksistä.
  • Biokaasun pientuotannon yläraja on kaasua enintään 1 GWh (100 000 m3 puhdasta metaania) /vuosi
  • Kesäkuun alkuun mennessä biokaasun pientuottajia oli rekisteröitynyt vain 6 (arvioidusta yli sadasta tuottajasta.
  • Rekisteröitymisvaatimus koskee polttoturpeen pienkäyttäjää lämmöntuotantoon, paitsi jo lämpöä tuotetaan ainoastaan yksityistalouteen. Turpeen pienkäyttäjiä oli rekisteröitynyt kesäkuun alkuun mennessä 18 (arvioidusta 50-100 käyttäjästä)
  • Ohjeet rekisteröitymiseen Verohallinnon sivuilla (vero.fi)
  • Ohjeet ovat yksityiskohtaiset ja ohjeisiin on lisätty opastavat kuvat. Rekisteröityminen on tehtävä kirjautuneena Omaveroon.

 

Uutinen, 8.6.2022 (Vero.fi)

Biokaasun pientuottajan ja polttoturpeen pienkäyttäjän on rekisteröidyttävä Verohallintoon kesäkuussa

Biokaasun pientuottajan ja turpeen pienkäyttäjän on tehtävä rekisteröinti-ilmoitus Verohallinnolle. Rekisteröinti on yksi pienkäytön verottomuuden edellytyksistä. Rekisteröinti pitää tehdä 30.6.2022 mennessä tai ennen toiminnan aloittamista.

Biokaasun pientuottajalla tarkoitetaan toimijaa, joka tuottaa biokaasua enintään 1 GWh:a vuodessa. Polttoturpeen pienkäyttäjällä tarkoitetaan sellaista turpeen käyttäjää, joka käyttää polttoturvetta lämmöntuotantoon enintään 10 000 MWh vuodessa. Rekisteröintivelvoite koskee kaikkea biokaasun tuotantoa, myös esimerkiksi maatiloilla omaan käyttöön tuotantoa sekä kaatopaikkakaasun tuotantoa, jos sillä tehdään muutakin kuin poltetaan soihdussa.

Jos turvetta käytetään lämmitykseen yksityistalouksissa, rekisteröintiä ei tarvitse tehdä.

Rekisteröidy biokaasun pientuottajaksi tai polttoturpeen pienkäyttäjäksi OmaVerossa.

Määräajan jälkeen Verohallinto voi määrätä seuraamusmaksun. Oma-aloitteisesti rekisteröitymällä voit välttyä seuraamusmaksulta, vaikka rekisteröityisit hieman myöhässä.

Kesäkuun alkuun mennessä rekisteröityneitä biokaasun pientuottajia oli kuusi, kun ennakkoon niitä oli arvioitu olevan toistasataa. Polttoturpeen pienkäyttäjiksi oli rekisteröitynyt kesäkuun alkuun mennessä 18, kun arvio oli vähintään 50–100. Suuren osan pientuottajista ja pienkäyttäjistä pitäisi siis vielä rekisteröityä tänä kesänä.

Lue lisää:

Näin rekisteröidyt valmisteverotuksessa

Tiedoteen kuva ja poiminnot: Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto