Biokaasun tuuppaajat, TKI-tarpeet ja hyödyt Etelä-Savossa

Olet täällä

Biokaasun kehittämistarpeet, tuuppaajat ja hyödyt Etelä-Savossa asiantuntijoiden pohdintana

 

Järvi-Suomen biokaasu- hankkeen ohjausryhmä muodostuu alan aktiivisista kehittäjistä ja asiantuntijoista. Ohjausryhmä kokoontui keväällä 2021 aamupäiväksi työpajaan peilaamaan mm. elvytys rahoituksen ja muunkin kehittämisrahoituksen tavoitteita ja biokaasualan tarpeita. Nämä teemat huomioitiin myös työpajan lähestymiskulmina. 

 

Miten biokaasu liittyy luonnonvarojen kestävään käyttöön, kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen TKI-toimintaan, mitä hyötyjä ja tarpeita on?

Miten biokaasu hyödyttää kuntia, yrityksiä ja maatiloja

 

Mitkä seikat edistäisivät biokaasuinvestointeja?

Työryhmä listasi investointeja tuuppaavia seikkoja ja pisteytti niitä tärkeysjärjestykseen. Toimivat markkinat sekä energia- että ravinpuolella tunnistettiin tärkeimmiksi investointien tuuppaajiksi, mutta myös leveitä harteita alkuinvestointiin pidettiin tärkeinä.

 

Miltä Etelä-Savo näyttää tulevaisuudessa?

 

 

Työpajaan osallistuivat Harri Hakala/ELY-keskus, Ahti Myllys/Suur-Savon energiasäätiö, Juha Helenius ja Kari Koppelmäki/Helsingin Yliopisto, Vesa Kallio MTK, Panu Jouhkimo/Miksei Oy, Virpi Reinikainen, Pekka Häkkinen ja Maarit Kari/ProAgria. Järvi-Suomen biokaasu- hanke on Maakuntaliiton EAKR-rahoitteinen hanke.

Työpajan materiaalit ja tiedote: Maarit Kari/Järvi-Suomen biokaasu- ja Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön- hankkeet.