Biotalouden tiekartalla kohti hiilineutraalia Kymenlaaksoa

Olet täällä

Bio- ja kiertotalouden mahdollisuuksia kehittää Kymenlaaksoa kohti hiilineutraaliutta tarkastellaan juuri valmistuneessa Kymenlaakson biotalouden tiekartassa. Yhdessä alueen yritysten, kuntien ja muiden biotalouden toimijoiden kanssa laadittu tiekartta kuvaa erityisesti alueen toimijaverkostoja, kehittämiskohteita ja -keinoja aluekehittämiseen.
 
Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä, yhdyskunta- ja teollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttö, vapautuvan kaasuverkoston mahdollisuudet sekä energian kulutusjoustot nähdään potentiaalisimpina kehittämiskohteina lähitulevaisuudessa. Samalla vähenisivät kasvihuonepäästöt ja edistettäisiin bio- ja kiertotaloutta. Tiekartan keinoina ovat muun muassa kansalliset ja kansainväliset hankerahoitukset, vetovoimaisuuden ja osaamistason nostaminen, julkiset hankinnat ja esimerkit sekä yhteistyön lisääminen. Tiekarttaa tullaan käyttämään osana maakuntaliiton toteuttamaa Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekarttaa.
 
Kymenlaakson biotalouden tiekartta 2025 -julkaisu on toteutettu osana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kymenlaakson biotaloustoimintaympäristön kehittäminen – KYMBIO -hanketta. Päättyvä hanke on saanut EAKR-rahoituksen Kymenlaakson liiton puoltamana.
 

 

Lue lisää tiekartasta ja muista hankkeen kehittämistoimista:
 
 
 
Kuva: Xamk