Biotalous aktivoi liiketoimintaa Oulun seudulla

Olet täällä

Kuva: BiotalousLeader teki laajasti yhteistyötä kuntien, yritysten ja eri hankkeiden kanssa.  Esimerkiksi Pudasjärven yhteistyötapaamisissa edistettiin luonnontuotteiden jalostamisen ja lähienergian käytön yhdistämistä sekä luomusertifioinnin merkitystä luonnon raaka-aineiden arvon lisäämiseksi.  Kuvan henkilöt vasemmalta: Mervi Tiermas, Sonja Härkönen, Taimi Mahosenaho ja Johanna Helkimo. 

 

Aktiivista toimintaa ja suuri yleisö

Biotalouden mahdollisuudet on nostettu Oulun seudulla aktiivisesti esille. Oulun seudun biotaloudleader-kiertue on ehtinyt paljon: Sen 117 tiedotustilaisuutta on tavoittanut 2114 osallistujaa ja viestintäkanavien välityksellä vielä laajemman yleisön. Hankkeen tavoitteena on ollut viestiä biotaloudesta, sen liiketoimintamahdollisuuksista, levittää tietoa toteutuneesta yritystoiminnasta ja rahoitusmahdollisuuksista. Hankkeen aikana 55 pientä maaseutuyritystä alkoi kehittää biotalouteen liittyvää liiketoimintaa ja 19 yritystä sai neuvonta-apua rahoitukseen ja perti 17 yritystä aloitti suunnittelemaan investointia. Näistä 10 on jo hakenut rahoitusta.

Nyt hanke on kiinnittänyt huomiota myös eurooppalaisen verkostokeskittymän silmissä ja hanke kutsuttu esittelemään toimintaa Brysseliin 15. toukokuuta teemakokoukseen "Mainstreaming the Bioeconomy". Projektipäällikkö Taimi Mahosenaho ProAgria Oulusta ja Maa- ja kotitalousnaisista on tyytyväinen hankkeeseen kohdistuneeseen kiinnostukseen ja listaa saman tien esimerkkejä uusista kiinnostavista esimerkeistä kuten Biotrio ja Oamk:ssa syksyllä alkavan Biotalouden erikoistumiskoulutuksen. "Kiinnostus on selkeä kansainvälinen tunnustus ja vahvistaa uskoa oman työn tekemisen mallehin", myöntää Mahosenaho.  Tutustu hankkeen "euroesitteeseen" tästä

Oulun seudulla on hyvä maaperä kehittämiselle

Oulun seutu on otollista kyläkehittämisen aluetta. Siellä on paljon intensiivistä maataloutta ja dynaaminen keskus, Oulu. Näin alkutuotanto, jalostus ja yhdyskuntien materiaalivirrat ovat lähellä toisiaan ja helposti yhdistettävissä synergisiksi osioiksi. Hankkeen ytimenä onkin ollut edistää kestävää luonnon resurssien käyttöä eli materiaalitehokkuutta ja tuottaa sille lisäarvoa. Energian tuotanto on yksi osa-alue tässä laajemmassa kokonaisuudessa. Oulun seudulla tai lähialueilla on myös useita yrityksiä, joiden toimialana on joko biokaasu, syötteen esikäsittely tai ravinteiden kierrätys kuten Jahotec, Biometa, Demeca jne. Esimerkkinä puolestaan uusiutuvan energian käytöstä erityisesti pienten tuotantoerien kuivaamisessa alueella on Viljakas-kuivuri, jonka kehittäjä Jorma Marttila sai kutsun Itsenäisyyspäivän vastaanotolle Linnan juhliin vuonna 2018.

Euroopan maaseudun kehittämisen verkosto, The European Network for Rural Development (ENRD) palvelee tiedonvälityskeskittymänä siitä, miten erilaiset kehittämisohjelmat, projektit ja muuta aloitteet palavelevat maaseutua. Verkosto kokoontuu Brysselissä teemalliseen kokoukseen, "Mainstreeming the Bioeconomy" 15.5.2019, missä esitellään mm. Oulun seudun hanketta, joka on kokouksen ainoa suomalainen esimerkki. Kokouksen päätavoite on keskustella sellaisista tiedonvälityskeinoista, jotka tehokkaasti tavoittavat maaseudun yrityksiä ja lisäävät heidän mahdollisuuksiaan hyötyä biotaloudesta. Kokouksessa käsitellään teeman mukaista analyyttistä työtä sekä pohditaan mahdollisuuksia välittää hyviä käytäntöjä lisätä biotaloudellista arvonnousua.

Tutustu aineistoihin

Hanke päättyi 31.3.2019, mutta hankkeen sivuistoilla on runsaasti kiinnostavaa viestinnällistä materiaalia, videoita, esityksiä jne. Katso lisää hankkeen sivuilta. Katso myös "tilaisuuksien materiaaleja", videoita, esimerkkikohteet jne. 

 

Teksti: Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto

Lisätietoja hankkeesta: Taimi Mahosenaho, ProAgria Oulu, Oulun maa- ja kotitalousnaiset, taimi.mahosenaho (at) maajakotitalousnaiset.fi