Digitaalisuutta kierrätysravinteiden haarukointiin

Olet täällä

Työkalu kierrätysravinteen valintaan

Poimintoja

  • Tieto kierrätysravinteiden luomuhyväksyttävyydestä, saatavuudesta järkevän kuljetusmatkan päässä tilalta on tärkeää, jotta nämä valmisteet voidaan ottaa mukaan viljelysuunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa.
  • Lisäksi on tärkeää tietää ravinteiden suhteet ja väkevyys ja selvittää mahdolliset käyttömäärät maan viljavuus ja ympäristötukiehdot huomioiden.
  • Digiraki-hankkeessa tehtiin asiantuntijatyöhön työväline soveltuvien ja saatavilla olevien kierrätyslannoitteiden haarukoimiseksi. Laskuria voi käyttää myös omatoimisesti. Laskuri vaatii hieman perehtyneisyyttä excelin käytöstä.

Kierrätysravinteet hyödyttävät viljelyä ja vesistöjä

Digiraki-hanke kytkeytyi hallitusohjelman tavoitteisiin tehostaa ravinteiden kierrätystä ja edistää vesistöjen ja Itämeren hyvää ekologista tilaa vähentämällä maataloudessa syntyviä ravinnevalumia ravinteiden käytön paremman suunnittelun ja optimoinnin avulla. Käyttämällä orgaanista ainesta runsaasti sisältäviä kierrätysravinteita parannetaan myös ravinteiden pidättymistä, edistetään pieneliötoimintaa ja kasvien sadontuottokykyä lisäämällä typen ja fosforin saatavuutta.  Hanke kytkeytyi Ravinteiden kierrätysohjelman (Raki2) teemaan ”Innovatiiviset menetelmät ravinnekierrätyksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja koulutuksessa”.

Tuotos

Hankkeessa kehitettiin apuväline, jolla asiantuntija voi haarukoida ne valmisteet, jotka voisivat tulla kyseeseen kierrätysravinnevalmisteiden raaka-aineiden, analyysituloksien, eri puolilla maata saatavuuden, välivarastointitarpeen, levityskalustovaihtoehtojen, luomutiedon ja eri kasveille soveltuvuuden perusteella. Kaikista kierrätysravinnevalmisteista ei kuitenkaan löytynyt kaikkia edellä mainittuja tietoja. Koska joidenkin kierrätysravinnevalmisteiden saatavuusaika on lyhyt, on tässä projektissa luodussa työkalussa mukana vain uusimmat valmisteet.

Tarkempi viljelysuunnittelun laskenta tehdään erikseen Minun Maatilani Wisussa tai muussa viljelysuunnitteluohjelmassa käyttäen niitä valmisteita, jotka apuvälineen mukaan vaikuttavat mahdollisilta. Minun Maatilani Wisun laskennassa otetaan normaaliin tapaan huomioon viljelykasvi ja sen ravinnetarpeet, maaperätiedot ja niistä lasketut suurimmat sallitut enimmäiskäyttömäärät typelle ja fosforille sekä esikasvien vaikutus viljelykasvin ravinnetarpeeseen.

 

Kierrätysravinnevalmisteiden valintatyökalu löytyy:

Digitaaliset välineet käyttöön ravinnekierrätyksen edistämiseksi maatiloilla (DigiRaki) | ProAgria Koko Suomi

Tiedote Maarit Kari/ProAgria Keskusten Liitto