Energia ja ympäristö

Olet täällä

Hanke kokoaa julkaisuja ja tietolähteitä uusiutuvasta energiasta ja ravinteiden kierrätyksestä eri alueilta. Mikäli huomaat jonkin tärkeän tai uuden julkaisun puuttuvan, kerrothan siitä meille! Pidätämme oikeuden päivityksiin. 

Ilmastoon ja päästöihin liittyviä selvityksiä ja sivustoja                   

Kansallinen ilmastopolitiikka - yleinen

Hiilineutraali Suomi 2035 – ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI)

Nurmi biokaasun raaka-aineena: RED II direktiivin mukainen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta. Luke

RED II. Euroopan unionin virallinen lehti 21.12.2018

IPCC raportti maakäytöstä - julkistamistilaisuuden tallenteet, infograafit, esitykset ja muut linkit. Luke

IPCC ilmastoraportti -materiaaleja. Ilmatieteen laitos

Biotalouden ja vähähiilisyystalouden yhdistämisen skenaarioita: "Growth by integrating bioeconomy and low-carbon economy Scenarios for Finland until 2050". VTT

Ilmasto-opas.fi. Uutisia, tutkimustuloksia ja julkaisuja ilmastonmuutoksesta.

Imastopaneeli - tiede lähemmäs päätöksentekoa. 

Kestävää kasvua materiaalitehokkuudella - Kansallisen materiaalitehokkuusohjelman päivitys 2017. TEM 

Ilmanlaatu Suomessa -karttapalvelu. Ilmatieteenlaitos

Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan. Mustan hiilen päästöjä vähentämällä jarrutetaan arktista lämpenemistä. SYKE

Hallituksen energia- ja ilmastostrategia. Selonteko, taustaraportti, englanninkielinen versio ja muita dokumentteja. TEM

Energia- ja ilmastostrateginen valmistelu - ehdotettujen toimenpiteiden esittely ja kommentointimahdollisuus (avoinna elokuun 2016 loppuun saakka)

KAISU - Ilmastopolitiikan suunnitelma vuoteen 2030. Ympäristöministeriö

Energiatehokkuussopimukset 2017-25

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030 mennessä. v. 2016 päivitys. Tutkimusraportti, VTT-R_00741-17

 

HINKU-toiminta,  asuminen 

Hinku-foorumi - kohti hiilineutraalina kuntaa-sivusto

HINKU-mappi, ilmastotekojen näyteikkuna

 

Kansainvälisiä selvityksiä ja sivustoja

IPCC raportti maakäytöstä - julkistamistilaisuuden tallenteet, infograafit, esitykset ja muut linkit. Luke

IPCC ilmastoraportti -materiaaleja. Ilmatieteen laitos

Renewables 2018 - Global Status Report. REN21

International Energy Agency - kansainvälinen energiajärjestö. IEA 

International Renewable Energy Agency - kansainvälinen uusiutuvan energian järjestö. IRENA

Biofuture platform -periaateohjelma, jossa 20 (marraskuussa 2017) maata eri mantereilta tavoittelee yhteisillä periaatteila erityisesti biopohjaisten polttoaineiden kestävää tuottamista ja käyttöä.  

Maailman vetyneuvosto -maailmanlaajuinen energian, liikenteen ja teollisuuden yritysten neuvosto. Hydrogen council

The Carbon Majors Database. CDP Carbon Majors Report 2017. CDP

Explaining Ocean Warming. IUCN (International Union for Conservation of Nature)

IEA:n (International Energy Agency) raportti energiatehokkuuden kehittämisestä osana ilmastotavoitteiden toteuttamista

EU:n selvitys ympäristöpolitiikan toteutumisesta EU-maissa. Julkaisusivu, jossa tiedote ja julkaisut 

Mining for clean energy. How the global rise of solar power will drive demand for Canadian metals and minerals. Clean Energy Canada. (2017)

 

Maatalous

Ilmastoviisaita ratkaisuja, VILMA-hankkeen tuotanto maatalouden ja viljelyn varautumisesta ja vaikuttamismahdollisuuksista. 

Maatilojen energiaohjelman toimialasopimus 2016-2020. (suomi)

MTK:n ilmasto-ohjelma

Branschavtal om energieffektivitetsåtgärder inom jordbtuks- och trädgårdsodlingssektor 2016-2020.

Maatalouden energiaohjelman energiatehokkuussopimukset

Maatalouden energia- ja ilmastopolitiikan suuntia vuoteen 2030. Luke 35/2015

Maatilojen biokaasulaitosten kannattavuus ja kasvihuonekaasujen päästövähennys. Luke 36/2016

Lypsykarjanavetoiden ammoniakkipäästöjen nykytaso ja vähentämismenetelmät. Luke 53/2017

 

Viljely ja päästöt  

Turvemaiden viljelyn ilmastovaikutukset. Kristiina Reginan esitys Siikalatvan peltopäivillä, 8.8.2019

Nurmi biokaasun raaka-aineena: RED II direktiivin mukainen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta. Luke

Greenhouse gas emissions from cultivated and abandoned organic croplands in Finland. Boreal Environment Research 12: 133-140

Carbon budget of Finnish croplands — Effects of land use change from
natural forest to cropland
. Maljanen2007. Geoderma Regional 2–3 (2014)

Declining trend of carbon in Finnish cropland soils in
1974–2009
. Heikkinen et al MTT. Global Change Biology

Effects of afforestation and deforestation on boreal soil carbon stocks—Comparison of
measured C stocks with Yasso07 model results
. Karhu et al. Geoderma 164 (2011).

Greenhouse gas balances of managed peatlands in the Nordic
countries – present knowledge and gaps
. Maljanen et al. Nordic 2010. Biogeosciences 7/2010.

Emissions of nitrous oxide from boreal agricultural mineral soils—Statistical
models based on measurements
. N2O mixed models 2013. Agriculture, Ecosystems and Environment 164/2013.

 

Liikenne

LIPASTO - liikenteen yksikköpäästöt

Liikenteen päästöt nollaan vuoteen 2045 mennessä. Liikenne- ja viestintäministeriön raportti. UUSI 

Selvitä auton päästö- ja energiaprofiili rekisterinumeron avulla. Autovertaamo

Liikenteen turvallisuuden ja ympäristön tila - katsauksia. Trafi

Tieliikenteen kuljetusyritysten vastuullisuusmalli. Trafi

 

Tuulivoima

Tuulivoimalan tuottaman äänen vaikutukset terveyteen. 14.6.2017. VTT, THL, STUK, HY, Valtioneuvoston julkaisuja. 

Kirjallisuusselvitys tuulivoimaloiden vaikutuksista linnustoon ja lepakoihin. 14.6.2017. LUOMUS, Valtioneuvoston julkaisuja.

Tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten ohjeet ja selvitykset – Katsaus. Ympäristöministeriö

 

Kansallisia selvityksiä ja julkaisuja 

Suositus elintarvikkeiden ilmastovaikutusn arvioimiseksi elinkaariarvioinnilla. MTT/Luke

Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges. TEM

Maatilojen biokaasulaitosten kannattavuus ja kasvihuonekaasujen päästövähennys. Luke 36/2016

Puusta valmistettujen tuotteiden hiilivaraston muutoksen laskenta kasvihuonekaasuinventaariossa. 73/2016. Luke

Maatalouden energia- ja ilmastopolitiikan suuntia vuoteen 2030. Hillintäkeinojen analyysi tilatason vaikutuksista ja keinojen hyväksyttävyydestä. Luke. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimuksia 35/2015

Työ- ja elinkeinoministeriö/Energiaosasto

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja: Energia ja ilmasto 8/2013 – Kansallinen energia- ja ilmastostrategia 

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian ympäristöarviointi. Suomen ympäristökeskus 2008