Energiaomavarainen Samsø ja muita energiaratkaisuja Tanskassa

Olet täällä

Samsön aurinkolämpö
Vajaan 4000 asukkaan saari Samsø Tanskassa tuottaa sähköä yli oman tarpeensa. Saaren 27 000 MWh/vuosi sähköntarve katetaan 21 tuulivoimalalla, joista kaksi omistaa 430 osakkaan yhdistys, loput ovat maanviljelijöiden omistuksessa. Paludans Falkin merituulipuistossa tuotetaan sähköä keskimäärin 80 000 MWh vuodessa. Merituulipuiston omistaa 350 saaren asukasta. Oman tarpeen yli jäävä sähkö myydään energiayhtiölle Jyllantiin. 
 
Lämmitys saadaan neljästä kaukolämpölaitoksesta, joka kattaa kaksi kolmasosaa saaren lämmöntarpeesta. Yhdessä laitoksessa on käytössä hake ja aurinkolämpö, muissa polttoaineena  on pääasiassa olki. Kiinteistöissä on laajasti käytössä lämpöpumppuja, aurinkosähköä ja -lämmitystä ja biomassaa.
 
Hybridilämmitysratkaisu Mårupissa
Samsøn Mårupissa sijaitsevan 1,5 MW:n aluelämpölaitoksen polttoaineena on hake, jonka lisäksi lämpöä saadaan auringosta. 2500 m2 aurinkolämpökeräinkentällä tuotettu lämpö johdetaan 780 kuution varaajaan. Kokonaislämmöntuotannosta 25 %:a tulee auringosta ja loput 75 %:a hakekattilasta. Asiakkaita aluelämpölaitoksella on 75.
 
Aurinkolämpöpohjainen aluelämpölaitos Jyderupissa
Kolmen tanskalaisen kunnan yhteisomistuksessa olevan FORS A/S -energiayhtiön kaukolämpölaitos sijaitsee Tanskassa Jyderupissa mantereen puolella. Aurinkolämpöpohjainen aluelämpölaitos tuottaa 900 kiinteistölle noin 5000 MWh aurinkoenergiaa vuodessa. Muun osan energiastaan yhtiö tuottaa kahdella maakaasuturbiinilla, joiden lämpöteho on 7 MW ja sähköteho 6 MW. Aurinkokeräimet laitokselle on toimittanut suomalainen Savo-Solar Oy. Keräinpinta-ala on 9,200 m2, jossa on yhteensä 623 keräintä. Savo 15 SG & Savo 15 DG -keräimet on asennettu vuonna 2016.
 
 
Tanskan esimerkki
Maaseudun energiayrittäjyys osallistui energiamatkalle Tanskaan, jossa tutustuttiin Samsøn ja manner-Tanskan eri energiaratkaisuihin.
Lue lisää miten ja millä keinoin Samsøsta tuli energiaomavarainen ja mitä muuta reissulla opittiin: Matkaraportti - Tanska
 
 
Kuva: Jyderupin aluelämpölaitos, Esa Merivalli