Energiavarat ja hankinta

Olet täällä

Katsauksia ja selvityksiä – metsä, pelto, vesistö

Hajautetun uusiutuvan energiantuotannon potentiaali, kannattavuus ja tulevaisuuden näkymät Suomessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 05/2017

low-emissions-scenario-report-2022-digital.pdf Statkraft

Kohti hiilineutraalia Suomea 2022 LUT

 

Kestävyys

Hakkuutähteiden korjuu - muuttuuko typen saatavuus? Metsätieteen aikauskirja. 2009. 

Energiapuun korjuun ympäristövaikutukset, tutkimusraportti. Metla. 2008. 

Feedstock Supply Chain CO2-eq Emissions, Metsätehon katsaus nro 38. Metsäteho.fi. 2009. 

Moniulotteinen kestävyyden arviointikehikko puuenergian tuotannolle. Neljän eri puuenergian tuotantoketjun kestävyyden arviointi ja mallinnus. SYKE. 2012. 

Rehuohran elikaariarviointi. VTT. 2000. 

 

Metsävarat

Metsävaratieto VMI (Valtakunnan metsien inventointi)- tietoja vuodelta 2021 lähtien. Luke

Kokopuun korjuu nuorista metsistä, Metsätehon raportti 193. Metsäteho. 2006. 

Energiapuun mittaus. Metla. 2008. 

 

Pelto

Peltobiomassat globaalina energianlähteenä, MTT:n verkkojulkaisu. MTT. 2009. 

Peltobiomassat tulevaisuuden energiaresurssina. MTT Raportti 44. MTT. 2012.

Pelloilta energiaa - opas ruokohelven käyttäjille. Motiva. 2009. 

Biokaasun ja peltoenergian tuotannon ja käytön ympäristövaikutukset. MMM

 

Järviruoko

Järeästi järviruo'osta pohjamutia myöten. Suomen ympäristökeskuksen julkaisuja. Syke. 2014. 

Suunnittelulla ja ruo'on hyötykäytöllä tehokkuutta rantojen hoitoon. Tuloksia ja kokemuksia VELHO-hankkeesta. Varsinais-Suomen ELY-keskus. 2014. s. 112.

Järviruo’on polttokoe Väkiparran tilan lämpölaitoksessa. Varsinais-Suomen ELY-keskus. 2014.

Suomessa käytettävien polttoaineiden ominaisuuksia. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n julkais. 2016.

JÄREÄ-henkkeessa v. 2013-2014 tehdyt biokaasutuskokeet. Itä-Suomen yliopisto. 2014.

Guidebook of reed business. COFREEN – Reed for bioenergy and construction. 2013.

Read up on Reed! Reed as energy resource in Estonia. Lounais-Suomen ympäristökeskus. 2007.

Järviruoon ja muiden energiakasvien ominaisuustietoja vertailutaulukossa. Tallinnan teknillinen yliopisto.

Raportti pelletöintikokeista Jämijärven Biottori Oy:ssä. 2007.

Raportti briketöintikokeista. Ruovikkostrategia-hanke testasi ruokobrikettien valmistamista Kuortaneen energiaosuuskunnassa ja Kapasity Oy:ssa. 2006.

Järviruoon ja muiden energiakasvien ominaisuustietoja vertailutaulukossa. Tallinnan teknillinen yliopisto.