Energiayrittäjyys

Olet täällä

Hanke kokoaa julkaisuja ja tietolähteitä uusiutuvasta energiasta ja energiayrittäjyydestä eri alueilta. Mikäli huomaat jonkin tärkeän tai uuden julkaisun puuttuvan, kerrothan siitä meille! Pidätämme oikeuden päivityksiin.

Energian tuotanto

Tarkastelussa lämpöyrittäjyys vuonna 2020, Uusiutuvista energiaa -hanke, TTS Työtehoseura. UUSI!

Lämpöyrittäjät kartallaUusiutuvista energiaa -hanke, TTS Työtehoseura.

Sinustako lämpöyrittäjä? - 10 askelta ideasta toteutukseen. Tietoa lämpöyrittäjäksi ryhtymisestä.

Tietoa pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2016. Kuntaliitto

Lannoitteita ja energiaa maatalouden biomassoista. Keskitetyn biojalostamon toimintamalli, raaka-aineet ja mädätejäännöksen käyttökohteet- raportti. ProAgria Etelä-Savo

Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla – Loppuraportti 12/2010. Motiva. 2010. 

Bioenergiantuotanto tarjoaa uutta yrittäjyyttä maatiloille. Maaseudun uusi aika. 2012. 

Selvitys kaukolämpöverkon avaamisesta kilpailulle. Energiateollisuus

 

Liiketoiminta

Lämpöyrittäjyyden kehityskysely 2020Uusiutuvista energiaa -hanke, TTS Työtehoseura. UUSI!

Tarkastelussa lämpöyrittäjyys vuonna 2020, Uusiutuvista energiaa -hanke, TTS Työtehoseura. UUSI!

Lämpöyrittäjät kartallaUusiutuvista energiaa -hanke, TTS Työtehoseura.

Sinustako lämpöyrittäjä? - 10 askelta ideasta toteutukseen. Tietoa lämpöyrittäjäksi ryhtymisestä.

Uusiutuvista energiaa- hankkeen sivusto. Materiaaleja lämpöyrittäjyydestä ja uusiutuvan pienkäytöstä.

Metsähakkeeseen liittyvä liiketoiminta Keski-Suomessa tutkimus. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 2010.

Lämpöyrittäjyyden esteet. Motiva

Lämpöyrittäjän sopimusopas. TTS:n julkaisuja 409. 2011. 

Lämpöyrittäjyyden kannattavuus lämmönostajan ja –myyjän sekä metsänomistajan näkökulmasta. Seinäjoen AMK.

Metsien eri käyttömuodoista saatavien hyötyjen taloudellinen arvo ja niihin liittyvä yritystoiminta Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja 2/2010: 143-164. 2010. 

 

Asiakasnäkökulma

Saisiko olla lähienergiapalveluja? Kyselytutkimus: omakotitalojen, taloyhtiöiden ja vapaa-ajan asunnon asukkaiden tarpeet energiaratkaisuja ja uusia lähienergiapalveluja kohtaan. Sitra

Osta lämpö valmiina. Motiva. 2010. 

Käyttöä opastava Biokattilakysely. Biokattilaneuvonta.

Bioenergiantuotanto tarjoaa uutta yrittäjyyttä maatiloille. Maaseudun uusi aika. 2012. 

 

Energiainvestoinnin suunnittelumatriisi

Energiainvestointi maatilalla tai yrityksissä on usein monivaiheinen prosessi. Energiaratkaisut maaseudulla- hankkeeessa (ProAgria Etelä-Savo) hahmoteltiin matriisi, joka auttaa tunnistamaan energia-investointiin liittyviä seikkoja, kuten

  • tarvittava luvitus
  • keskeinen syötejakeet
  • tekniset vaihtoedot
  • rahoitusmahdollisuudet
  • toteutuksen vaiheet jne.
  • jne.

Mikäli löydät matriisista korjattavaa tms., ota yhteyttä tiedostossa mainittuun kontaktiin. 

Lataa suunnittelumatriisi