Eroon pientalojen öljylämmityksestä

Olet täällä

eroon öljylämmityksestä

Avustus öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseksi pientaloissa

Öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseksi muilla lämmitysmuodoilla voi hakea valtionavustusta ympärivuotisessa asuinkäytössä oleviin pientaloihin. Haku avustukseen avautuu alustavan tiedon mukaan syyskuun 2020 alussa, mutta avustusta voi saada jo 1.6.2020 jälkeen syntyneisiin kustannuksiin.
 
Avustuksen määrä riippuu lämmitysmuodosta
Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun öljylämmityksestä siirrytään kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-vesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa, kun siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin kuten bioenergiaratkaisuihin. Avustusta ei myönnetä lainkaan, jos uusi rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä käyttää fossiilisia polttoaineita. Avustusta voi hakea niin kauan kuin määrärahaa riittää, mutta enintään 2022 syksyyn saakka.
 
Lisätietoa avustuksesta
Avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).