Gödsel till en säljbar produkt och proteinfoder av potatis

Olet täällä

Foder av överbliven potatis samt gödselprodukt av hästgödsel. Återvinnande av näringsämnen och utvecklande av nya lösningar stöds. Vi hjälper med att hitta lämplig finansiering.

Ställvis finns det gödsel utöver vad som behövs, men å andra sidan är transport av gödsel långa vägar dyrt. För att näringsämnen skall kunna flyttas vettigt är processering av gödsel och olika former av biomassa till koncentrerade gödselprodukter i nyckelposition. Det gäller att komma ifrån problem med överskott av näringsämnen på områden där det finns mycket gödsel och få resurserna till godo där näringsämnen behövs. Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen stöder innovationer och start av produktion av gödselsprodukter baserade på återvunna resurser. Avsikten är att få ut ny produktion på marknaden.

Hurudana idéer har fått finansiering?

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen finansierar forsknings- utvecklings- och innovationsverksamhet samt till det här hörande investeringar. Med hjälp av försöksprogrammets finansiering har tiotals näringsämnesåteranvändningsprojekt redan antingen startats eller förverkligats på olika håll i Finland.  Finansiering har beviljats för bland annat processering av hästgödsel till gödsel- och jordförbättringsprodukter samt processering av gödsel och biprodukter från äggproduktion till ekogödsel. Dessutom har processering av rötrest från en biogasanläggning till ett koncentrerat gödselmedel understötts. För växthusproduktion relevanta projekt som understötts är kartläggning och nyttjande av biprodukter från odling av tomat och gurka. I Uleåborgsregionen är ett projekt på gång där man strävar till att förädla biprodukter från potatisproduktion till proteinfoder.

– Vi tar fram animaliskt protein av sorteringsavfall från potatisförädling med hjälp svart soldatfluga. Vi föder upp larver i containers med förhållanden optimerade för flugorna. Larverna är ett färdigt och värdefullt djurfoder som kan ersätta exempelvis soja. Avfallet som blir över efter larverna blir dessutom gödsel berättar Ykä Marjanen, Manna Insect Ab:s verkställande direktör.

– Med hjälp av finansieringen kan vi testa uppfödning av larver i containerskala och bevisa att det här fungerar, säger Marjanen nöjt och uppmanar samtidigt andra utvecklare av näringsämneskretslopp att tro på sin verksamhet.

 

Ett exempel på cirkulering av näringsämnen är att omvandla svinn från potatisprodukter till djurfoder med hjälp av den svarta soldatflugans larver. Ykä Marjanen gläder sig över den finansiering som möjliggör att företaget kan testa uppfödning av larver i containers. Bilder: Eerik Haukkala.

Planerar du produktion och förädling av återvunna näringsämnen?

Det finns stöd att få för att hitta finansiering. Inom projektet MARIKA (lantbrukets näringsämnen och -energi till användning) hjälper vi gratis företagare att identifiera en lämplig finansieringskälla samt hjälper med att göra upp finansieringsansökningar riktade till försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen.

– Vi arrangerar rådgivning både för grupper och individuellt. Workshops och webbinarium ordnas också. På nätsidorna hittar du aktuella tillställningar samt information om återvinning av näringsämnen och energi. Ta kontakt så funderar vi tillsammans hur du kan komma vidare med din utvecklingsidé, uppmanar Karoliina Aalto, Projektkoordinator på ProAgria Keskusten Liitto.

Mera om projektet på svenska (slf.fi).

 

Huvubild: Prisstegringen för mineralgödselmedel har också påverkat efterfrågan på återvunnen gödsel. Till stöd för att utveckla produktionen av recirkulerade näringsämnen och biogas finns ProAgrias sakkunniga. Bild: Hannele Antila.

Text: Teija Järvenpää och Maarit Kari, översättning: Fredrik Ek.