Hae rahoitusta ravinnekierrätyksen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin tammikuun aikana

Olet täällä

Pelto ja taivas.

Ravinnekierrätyksen kokeiluohjelman (RKKO) meneillään oleva hakujakso TKI-hankkeille on auki 31.1.2022 saakka. Tammikuun hakukierros koskee tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita. Tuotannollisten investointien haku on auki maaliskuun 2022 loppuun saakka. TKI-hankkeisiin ja investointihankkeisiin on siis erilliset haut ja myös erilliset määrärahat. Tule webinaariin 7.2. kuulemaan rahoitetuista hankkeista!

Pääpaino ravinteiden jalostamisessa

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta rahoitettiin viime vuonna monenlaisia innovatiivisia TKI-hankkeita kalanjalostuksen prosessivesistä järviruokoon. Ohjelmassa tuettiin seuraavanlaista toimintaa vuonna 2021:

  • hevosen lannan prosessointi lannoitteeksi/maanparannusaineeksi
  • kalanjalostuksen prosessivesien hyödyntäminen lannoitteeksi
  • kananmunantuotannon lannan ja sivutuotteiden prosessointi luomulannoitteeksi
  • mustasotilaskärpäsen toukkaan pohjautuva pilottilaitos alkutuotannon perunahävikin muuntamiseen eläinrehuksi
  • biokaasulaitoksen mädätysjäännöksen jalostaminen erilaisilla menetelmillä lannoitevalmisteiksi
  • tomaatista ja kurkusta syntyvien sivuvirtojen sisältämien ainesosien kartoitus ja hyödyntäminen
  • aerobisen mineralisaation hyödyntäminen kastelulannoituksessa kasvihuoneviljelyssä
  • biojätteen murskaus- ja erottelulaitteen kehittely
  • järviruokobiomassan hyödyntäminen erilaisissa käyttötarkoituksissa

Jos suunnittelet ravinnekierrätyksen TKI-hanketta, vielä ehdit hakea sille rahoitusta RKKO:sta. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeiden osalta hakujakso päättyy jo 31.1.2022 klo. 16.15. Lisätietoja RKKO:n nettisivuilta (ely-keskus.fi).

Tuotannollisia investointihankkeita tuetaan toiminnan käynnistämisessä

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmassa tuetaan erityisesti jalostettujen kierrätysravinteiden tuotantoon tarvittavia investointeja. Tavanomaiset, esimerkiksi biokaasulaitosinvestoinnit, kuuluvat maaseudun rakennerahoituksen tai energiatukien rahoitukseen. Biokaasulaitoksen toiminnassa on kuitenkin tärkeää saada tulovirtaa myös ravinnetuotteista ja kokeiluohjelma rahoittaa erityisesti ravinnetuotteita jalostavia investointeja.

Tuotannollisen toiminnan aloittamiseen liittyviä investointeja koskeva hankehaku päättyy torstaina 31.3.2022. Ravinnekierrätys- ja hiilensidontainvestointeihin on käytettävissä n. 1,5 M€. Lisätietoja RKKO:n nettisivuilta (ely-keskus.fi).

Millaisia ovat rahoitetut hankkeet? Tule webinaariin 7.2.!

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma on rahoittanut jo 28 tutkimus- kehittämis- ja investointihanketta, joiden tavoitteena on edistää erilaisten biomassojen prosessointia siten, että ravinteet saadaan talteen ja uudelleen kiertoon. Uusia ratkaisuja ravinteiden kierrätykseen -webinaarissa 7.2. klo 13–15 hanketoimijat kertovat hankkeistaan sekä niiden tuloksista. Webinaarissa esitellään kiinnostavia innovaatioita ja tuotannollisia hankkeita ravinteiden ravinnelaskennan mallintamisesta, hevosenlannan jatkojalostuksesta, turpeettomien kasvualustojen tuotannosta ja järviruo’on hyödyntämisestä. Ilmoittaudu viimeistään 3.2. Webinaarin ohjelma ja ilmoittautumislinkki (pdf).

Muita kiinnostavia tapahtumia löydät tapahtumakalenterista Tulevia tapahtumia -sivulta.

Onko sinulla tuotekehitysidea tai tarve tuotannollisen investoinnin rahoitukseen?

Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hankkeessa autamme sinua sopivan rahoituskanavan tunnistamisessa ja hankesuunnitelman laatimisessa. Lisätietoa hankkeesta Ravinnekierrätys ja biokaasu -sivulla.

Ota yhteyttä hankekoordinaattoriin Karoliina Aaltoon, karoliina.aalto@proagria.fi, puh. 044 420 9011.

 

Teksti: Maarit Kari ja Teija Järvenpää

Kuva: Essi jokela