Haussa kolme teemahanketta ravinnekierrätyksen edistämiseksi

Olet täällä

Teemahankkeet ravinteiden ja energian tuotantoon ja käyttöön, viestintään, opetukseen ja ratkaisuihin

Kuva: Maarit Kari

Kts. tiedote MMM

Poiminnat

  • Hallitusohjelman mukaisesti halutaan lisätä ravinnekierrätystä ja biokaasun tuotantoa
  • Haetaan toteuttajaa kolmelle hankkeelle joiden fokus on ravinnekierrätyksessä ja biokaasussa, turkiseläinlannassa ja opetuksessa
  • Teemahakua hallinnoin Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, siirry sivustolle 
  • Teemahankkeet; 1. Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön -hanke 2. Turkislannan ravinteiden kierrätys -hanke 3. Tulevaisuuden maanviljelijät -hanke
  • Tarkemmat hakuohjeet ja valintakriteerit  (linkki)
  • Haku auki maalikuun 2021 loppuun

Lue tiedote 24.2.2021

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja maa- ja metsätalousministeriö

Hallitusohjelman ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaan haetaan kolmea teemahanketta

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi lisätä ravinteiden kierrätystä ja biokaasun tuotantoa ja käyttöä. Ravinteiden kierrätykseen ja biokaasun tuotannon edistämiseen liittyen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus avaa hankehaun kolmelle erilliselle hankkeelle, jotka ovat Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön -hanke, Turkislannan ravinteiden kierrätys -hanke sekä Tulevaisuuden maanviljelijät -hanke. Haku on auki 24.2.- 31.3.2021.

 

Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön: Hankkeen tehtävänä on viestiä aktiivisesti maatalouden ravinteiden ja biokaasuenergian tuotannosta ja käytöstä. Hankkeessa opastetaan yrityksiä käytettävissä olevista rahoitusmekanismeista, teknologisista ratkaisuista sekä autetaan hankesuunnitelmien kehittämisessä. Lisäksi tehtävänä on verkostoida alan toimijoita ja tuottaa materiaalia uuden ajatus- ja toimintatavan edistämiseksi.

Turkislannan ravinteiden kierrätys:  Tavoitteena on edistää turkiseläinten lannan ravinteiden tehokasta hyötykäyttöä etsimällä ratkaisuja turkistuotannon lannan isoihin ravinnekeskittymiin liittyviin ongelmiin. Hankkeessa edellytetään, että ratkaisuja ravinteiden hallinta- ja kierrätyshaasteisiin etsitään tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Tulevaisuuden maanviljelijät: Tavoitteena on edistää luonnonvara-alan oppilaitosten yhteistyötä opetuksen kehittämiseksi ja oppimateriaalin tuottamiseksi, lisätä tietoja ja taitoa ravinteiden kierrätyksestä, kestävistä energiaratkaisuista, kiertotaloudesta sekä ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta.

Hankkeiden hakuilmoitus löytyy Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020-2022:n verkkosivuilta: https://www.ely-keskus.fi/ravinteiden-kierratyksen-kokeiluohjelma-2020. Ilmoituksessa on kuvattu tarkemmin hankkeiden tehtävät, hakemusten valintakriteerit sekä muut hakemiseen liittyvät asiat. Haku tehdään tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan hakemuslomakkeella (ely30B1_fi 05/2020). Hakemuslomake (TKI Hakulomake) on saatavilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/web/ely/ravinteidenkierratyksen-kokeiluohjelma....

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:

Kehittämisasiantuntija Anja Norja puh. 0295 027 587 anja.norja (at) ely-keskus.fi

Kehittämispäällikkö Hanna Mäkimantila puh. 0295 027 701 hanna.makimantila (at) ely-keskus.fi

Maa- ja metsätalousministeriö:

Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström, puh. 050-382 5748,

marja-liisa.tapio-bistrom (at) mmm.fi

tiedotteen toimitti Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto