IPCC:n maankäytön raportti ruotii päästölähteitä monipuolisesti

Olet täällä

Kuva: IPCC:n raportin julkistamistilaisuudessa oli myös paneelikeskustelu. Tutustu tallenteeseen tiedotteen alaosan linkistä. (kuva Maarit Kari)

Maankäytön päästöt kytkeytyvät yksilön arkeen, teollisuuteen ja politiikkaan

Torstaina 8.8.2019 julkistetiiin IPCC:n  (hallitustenvälisen ilmastopaneelin) maankäyttöä koskeva raportti. Se ruotii monipuolisesti seikkoja, jotka ovat lisänneet hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. Mediassa selkeimmin nousi pintaan metsäkato ja myös Suomessa tapahtuva metsäalan väheneminen. Metsäkadon syyksi nousi näkyvimmin maatalous ja metsämaan raivaaminen pelloksi. Ruokajärjestelmästä kasvisten osuuden lisääminen ja lihan syömisen vähentäminen ovat tehokkaita keinoja päästöjen suitsemisessa. 

Riskien hallinta kaikkien etu

Hiilipäästöjen vähentämisen ja nielujen lisäämisen rinnalle tuotiin aikaisempaa voimakkaammin esille ilmastonmuutoksen aiheuttaman lisääntyneen riskin ruokaturvalle. Kohonneet lämpötilat, sademäärien muutokset sekä sään ääri-ilmiöiden yleistyminen vaikeuttavat ruoantuotantoa jo nyt. Ruoantuotantoon kohdistuvat riskit kasvavat sitä suuremmiksi, mitä enemmän ilmasto lämpenee. Jo 1,5 asteen lämpeneminen aiheuttaa Climate Change and Land -raportin mukaan merkittäviä riskejä muun muassa ruokajärjestelmän tasapainolle ja veden saatavuudelle. 

Ruokajärjestelmä tärkeässä roolissa

Ruokajärjestelmä tuottaa 25-30 % päästöistä. Ruokajärjestelmä myös tekee ilmastonmuutoksen torjunnasta kaikkien yhteisen asian. Ruoan uskotaan kuitenkin riittävän, jos ruokavalion muutos, ruokahävikin vähentäminen ja satoisuuden kasvattaminen onnistuvat, totesi Raisa Mäkipää Aalto-yliopistosta. Ruokavalion muutoksilla voi vapautua viljelyalaa syötäville kasveille, sillä globaalisti laidunala on noin kolminkertainen viljelyalaan verrattuna. Toisaalta tilaisuudessa ei kerrottu, kuinka suuri osa laidunalasta on muille satokasveille kelvotonta alaa. 

 

Tärkeää tunnistaa eri tavoitteiden toteuttamisen ristiriidat

Timo Kalliokoski /HY valotti myös hillintätoimien keskinäisiä ristiriitoja. Esimerkiksi laajamittaiset bioenergiahankkeet voivat aiheuttaa aavikoitumista ja heikenteää elinympäristöä ja heikentää ruokaturvaa. Toimenpiteiden valinnassa tuleekin huomioida niiden konteksti ja soveltuvuus erittäin huolellisesti. 

 

 

 

Tutustu runsaisiin aineistoihin

IPCC:n raportin julksitamistilaisuudesta on runsaasti materiaalia mm. Luken sivuilla

tutustu mm.

Julkistamistilaisuuden esityksiin

Julkistamistilaisuuden videotallenteeseen.

Keinoja, joilla Suomi voi hillitä ilmastonmuutosta

Infograafeja erikoisraportin sisällöstä

 

 

 

Tags: