Kierrätyslannoitteet kaksissa kansissa

Olet täällä

kuva on leike  "Kierrätyslannoitus: Suunnittelu, käytännöt ja mahdollisuudet tulevaisuudessa" - julkaisun kannesta

Oppaat kierrätyslannoitteiden valmistuksesta ja käytöstä

Kierrätyslannoitteita valmistetaan ja käytetään kasvavalla volyymillä. Vaikka kierrätyslannoite on sanana tuoreehko, se on käytännössä ollut oleellinen osa viljelyä koko sen historian ajan. Luke on julkaissut useiden kehityshankkeiden ja toimijoiden tuloksena kaksi julkaisua, joista toinen kuvaa kierrätyslannoitteiden valmistusta, nykyisiä käytäntöjä, tuotteita ja luvitusta. Tuoreempi julkaisu, Kierrätyslannoitus: Suunnittelu, käytännöt ja mahdollisuudet tulevaisuudessa, opastaa eri olomuodossa olevien lannoitetuotteiden levitys- ja varastointitekniikka, lannoitusvaikutusta, rajoitteita ja paljon muuta. 

 

Nouda uusi opas Luken osastolta OKRAssa

Kierrätyslannoitus : Suunnittelu, käytännöt ja mahdollisuudet tulevaisuudessa- opas on suunnattu etupäässä maanviljelijöille, maatalousneuvojille ja kierrätyslannoitevalmistajille, mutta myös muut aiheesta kiinnostuneet saavat oppaasta hyödyllistä tietoa. ”Selvitimme viime vuonna kierrätyslannoitevalmistemarkkinoiden pullonkauloja, ja yksi esiin noussut haaste oli lannoitevalmisteiden ja niiden käytön heikko tuntemus sekä viljelijöiden että valmistajien parissa. Nyt olemme keränneet yhteen tuoreimman tiedon kierrätyslannoitevalmisteiden käytön perusperiaatteista. Opas sisältää tiiviissä paketissa keskeisimmät askeleet kohti kierrättävämpää maanviljelyä”, kertoo oppaan kokoamisesta vastannut tutkija Ari-Matti Seppänen Luken (Luonnonvarakeskuksen) tiedotteessa. Oppaan painettu versio on vapaasti noudettavissa Luken osastolta OKRA-näyttelyssä 3-6.7. 2019. 

Ravinnekierrätyksen kokeiluhanke on rahoittanut useita kierrätysravinteiden käyttöä edistäviä hankkeita. Etelä-Pohjanmaan ELY:n koordinoima on rahoittanut erityisesti erilaisia teknologiahankkeitta ja ravinnekierrätystä edistävää viestintää. Tutustu ohjelman puitteissa toteutettuihin hankkeisiin ja tuottesiin, mm. videioihin, hankkeen sivuilla

 

 

Kuvan suunnittelu: Ari-Matti Seppänen/Luke

Opas johdattelee kierrätyslannoitevalmisteiden eri olomuotojen käyttöön. Vaikka monet kierrätyslannoitevalmisteiden olomuodot ja käytännöt ovat tuttuja kotieläintaloudesta, on markkinoilla myös monia lannoista poikkeavia kierrätyslannoitevalmisteita. Näitä ovat esimerkiksi kiteet, kuonat, nesteet, tuhkat ja hiilet. Valmisteilla voi olla myös rajoitteita esimerkiksi luomuviljelyn tai käyttömäärien suhteen. Opas kartoittaa myös niitä ja linkittää tarkempiin määräyksiin.

Opas kierrätyslannoitteiden valmistuksesta kartoittaa nykytilannetta ja mm. lainsäädäntöä

Kierrätyslannoitteiden valmistukseen liittyvässä oppaassa käsitellään kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoa lähtien raaka-aineista ja prosessointitekniikoista aina toimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön ja tuotteiden markkinointiin asti. Oppaan tavoitteena on ohjata kierrätyslannoitteiden tuottajat löytämään toiminnassa tarvittava tieto oikeista paikoista. Oppaa keskeisenä sisältönä on myös nykytilannetta ja kartoitusta selvittävän kyselyn tuloksia. Kyselyn vastausten perusteella loppuotuotteiden käyttö on painottunut viherrakentamiseen ja peltoviljelyyn, mutta harrastekäytön volyymi on peräti noin puolet peltoviljelyn osuudesta. 

 

Julkaisut myös Energiayrittäjyys.fi> Uusiutuvat tuotantopanokset- sivulla

Uudet oppaat on julkaistu Luken Julkaisut- sivustolla. Tuoreemman julkaisun tiedotteessa on myös linkit molemmpien julkaisujen osoitteeseen. Oppaat löytyvät myös Uusiutuva tuotantopanokset -sivustolta osoittessa www.energiayrittajyys.fi/www.energiatehokkaasti.fi