Kierrätysravinteiden markkina tarvitsee työntöapua

Olet täällä

Laaja selvitys valmistunut, lisäksi työpaja nimesi yli sata taloudellista, säädöksellistä tai muuta kierrätysravinteiden käyttöön vaikuttavaa tekijää

(Kuva: SBB)

Tunnistetuista tekijöistä 31 liittyi rahoitukseen, 41 lainsäädäntöön ja 31 muihin tekijöihin. Tunnistettujen toimenpiteiden pohjalta luotiin kaikkiaan 61 suositusta kierrätyslannoitevalmisteiden peltokäytön edistämiseksi. Katso Biokierto ja Biokaasu ry:n tiedote

Raportti (98 sivua)

Työpajayhteenveto (9 sivua)

Loppuraportti (16 sivua)

Esimerkkejä suosituksista

•Otetaan käyttöön uusia ohjauskeinoja, joilla lisätään kierrätyslannoitteiden kysyntää. Esimerkiksi luodaan taloudellisia kannustimia kierrätyslannoitteiden käytölle sekä arvioidaan esimerkiksi käyttötuen, ravinteiden sekoitevelvoitteen ja lannoitehaitaveron hyödyntämismahdollisuuksia.

•Tuetaan maatalouden, elintarviketeollisuuden ja metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä erityisesti nyt kun markkinat ovat vasta kehittymässä.

•Edistetään ravinnekiertoa osana kestävää elvytystä.

•Varmistetaan lainsäädännön hyvän ennakoitavuus luomalla pitkäkestoisia rahoitus- ja tuki-instrumentteja.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittamassa hankkeessa tehtiin kattava konsulttiselvitys taloudellisista ja säädöksellisistä ohjauskeinoista, SWOT-analyysi, sekä haastattelututkimus. Raportin valmistuttua toteutettiin asiantuntijatyöpaja ja hankkeen koordinoija Suomen Biokierto ja Biokaasu ry jalsti työpajan tulokset ja suositukset loppuraportiksi. Hankkeessa työrukkasena toimivat myös Vesilaitosyhdistys, Elintarviketeollisuusliitto ry, ProAgria Keskusten Liitto ry ja Metsäteollisuus ry. 

Työpajassa nousi esiin seuraavia taloudellisia, lainsäädännöllisiä ja muita tekijöitä. Ne ryhmitettiin raaka-aneen, perusprosessin (kuten esimerkiksi Biokaasulaitos), esi- ja jälkikäsittelyn, jatkojalostuksen ja markkinointiin& käyttöön (tutustu hankkeen  16-sivuiseen loppuraporttiin). 

Hankkeen konsulttiselvitys, loppuraportti ja tidote Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n sivulla