Kiertotalouden investointiavustusten ylimääräinen haku avautui

Olet täällä

Huom! Hakuaikaa jatkettu 16.11. asti, 21.10,2021 saapuneen tiedotteen mukaan. 

Työ- ja elinkeinoministeriö avaa uudelleen haun innovatiivisten tulevaisuuden kiertotalousratkaisujen edistämiseen myönnettävästä avustuksesta. Avustuksiin on myönnetty miljoonan euron määräraha, josta on vielä käyttämättä 575 000 euroa. Tuen hakuaikaa oli 28.10.2021 saakka - > Jatkettu 16.11.2021 saakka!

Innovatiivisilla kiertotalousratkaisuilla edistetään toimintatapojen muutosta

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää yrityksille avustusta innovatiivisiin kiertotalousratkaisuihin. Tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja, edistää ilmastotavoitteita ja edistää toimintatapojen muutosta kiertotalouden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Avustusta kiertotalouden investointeihin

Avustus on tarkoitettu joko investointeihin tai investointeihin tähtääviin kehittämishankkeisiin. Kiertotaloutta edistävät investoinnit voivat liittyä teknologiaan tai tukea uusia toimintatapoja tai palveluja. Kehittämishankkeita voivat olla merkittävien investointien vaatimat selvitykset tai investointien toteuttamiseen tarvittavien verkostojen ja yhteistoiminnan luominen. 

Avustusta voi hakea myös työllisyyttä tukevien kiertotalouden innovatiivisten ratkaisujen toteuttamiseen. Tällöin avustusta voi saada myös kolmannen sektorin toimija. 

Hae enintään 200 000 euron avustusta marraskuun puoliväliin mennessä

 

Tällä avustuksella toteutettavat hankkeet tulee toteuttaa 30.6.2023 mennessä. Tuen määrä on enintään 200 000 euroa yhtä yritystä kohden de minimis -ehtoisesti. 

Avustusta voi hakea torstaihin 28.10.2021 klo 16.15 mennessä. Hakemukset toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi. 

Lisätietoja kiertotalouden investointiavustuksen hakemisesta TEM:n verkkosivuilla.

 

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Ulla Palander, TEM, ulla.palander(at)gov.fi ja p. 029 504 9235

erityisasiantuntija Sari Tasa, TEM, sari.tasa(at)gov.fi ja p. 029 504 8242