Kiertotalouden kehittämis- ja investointiavustus jälleen haettavana

Olet täällä

Kiertotalouden kehittämis- ja investointiavustukset vauhdittavat kiertotalouden ratkaisuja

Poimintoja (kts. tarkemmin tiedote)

  • 4 miljoonaa euroa varattu vuosille 2018 ja 2019
  • Haku avattu vuodelle 2019, haku jatkuva, niin kauan kuin rahaa riittää
  • tuki investoinneille 25 %, muille enintään 50 %, max. 200 000/yritys v. 2017-2019 aikana
  • Suomalaiselle yhtiölle, muulle yhteisölle, yhdistykselle, osuuskunnalle, säätiölle tai itsenäiselle ammatinharjoittajalle
  • Tavoite mm. muovien ja muiden materiaalien tehokasta ja kiertotalouden mukaista käyttöä
  • Kohteena uudet ratkaisut, teknologiat, palvelumallii ja liiketoimintamallit 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut kiertotalouden kehittämis- ja investointiavustusten haun vuodelle 2019. Hallitus on varannut vuosiksi 2018–2019 yhteensä neljä miljoonaa euroa vauhdittamaan kiertotalouden investointi- ja kehittämistoimia.

Avustuksella kannustetaan yrityksiä ja toimijoita viemään eteenpäin kiertotalouden investointeja ja niiden mahdollistamaa uutta kiertotalouden mukaista toimintaa. Tavoitteena on vahvistaa kiertotalouden mukaista yhteistyötä, jotta materiaalivirrat ja asiakastarpeet saadaan kohtaamaan.

Erityisesti halutaan edistää ajankohtaisiin haasteisiin tarttumista, kuten muovien ja muiden materiaalien tehokasta ja kiertotalouden mukaista käyttöä, sekä näitä mahdollistavia ja eri toimijoita yhdistäviä prosesseja.

Myönnettävää avustusta saa käyttää kiertotalouden uusien ratkaisujen, teknologioiden tai palvelumallien liiketoiminnalliseen käyttöönottoon, uusien kiertotalouden liiketoimintamallien (esim. palvelut, alustat, jakaminen) käynnistämiseen tai näihin liittyviin kaupallistamiseen tähtääviin investointeihin.

Avustusta voidaan myöntää suomalaiselle yhtiölle, muulle yhteisölle, yhdistykselle, osuuskunnalle, säätiölle tai itsenäiselle ammatinharjoittajalle. Tukirahoituksella rohkaistaan yrityksiä ja muita toimijoita käynnistämään haastavia yhteisprojekteja ja lisäämään kiertotalousajattelu liiketoimintastrategiaansa.

Kiertotalouden investointi- ja kehittämistukea voi hakea jatkuvasti, ilman erillistä hakuaikaa

Avustusta on mahdollista myöntää parhaille hankkeille niin kauan, kun määrärahaa on käytettävissä. Myönnettävän avustuksen osuus hyväksyttävistä kustannuksista voi investointihankkeessa olla enintään 25 % ja muissa tuettavissa hankkeissa enintään 50 %.

Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustus on de minimis -muotoista tukea. EU-asetuksen mukaan yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustuksen toivotaan vauhdittavan isompia kokonaisuuksia ja laajapohjaisia hankkeita. Suomalaisen toimijakentän kilpailukyvyn kehittämiseksi työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kiertotalouden investointituki ja Business Finlandin rahoituspalvelut liiketoiminnan eri vaiheisiin täydentävät toisiaan.

 

Business Finland on käynnistänyt Bio and Circular Finland -ohjelman, jonka tavoitteena on tehdä Suomesta kiertotalouden edelläkävijä. TEM:n myöntämällä avustuksella tuettavien kiertotaloushankkeiden tulee tukea hallituksen kärkihankkeille esitettyjä tavoitteita talouden kestävän kasvun ja uusien työpaikkojen lisääntymisen osalta.

 

Lisätiedot verkossa:

 

TEM:n Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustus: https://tem.fi/kiertotaloustuki

 

BF:n rahoituspalvelut yhteishankkeille ja kansainväliseen kasvuun: www.businessfinland.fi

 

Lisätiedot:

 

erityisasiantuntija Tuula Savola, TEM, puh. 0295 047 133

ylitarkastaja Ulla Palander, TEM, puh. 0295 049 235

ohjelmapäällikkö Outi Suomi; Business Finland Oy, puh. 050 5577 699.