Kotieläintuotanto ja energia

Olet täällä

Hanke kokoaa julkaisuja ja tietolähteitä uusiutuvasta energiasta ja ravinteiden kierrätyksestä eri alueilta. Mikäli huomaat jonkin tärkeän tai uuden julkaisun puuttuvan, kerrothan siitä meille! Pidätämme oikeuden päivityksiin. 

Maitotilojen energianhallintamallit – Case: Mustialan opetusmaatilan energiatehokkuuden kehittäminen. HAMK: Opinnäytetyö 2011.

Maatalouden kotieläinrakennusten toimiva ilmanvaihto. VTT. VTT tiedotteita 2521

Esimerkkejä energiankäytöstä tiloilla ja tehostamismahdollisuuksista – Maidontuotanto. Energia-akatemia: Maatilojen energiasuunnittelijakoulutus 2013. 

Perustietoa valaistustekniikasta. ProAgria

 

Maidontuotanto

Sähkön kulutus lypsyprosessissa. Electric energy consumption of milking process on some finnish dairy farms. Agricultural and Food Science.

Energian kulutus ja säästö karjataloudessa. Energia-akatemia

Lypsytilojen energiankulutus ja energiankäytön tehostaminen. HY - Energiasuunnittelijakoulutus 2014. 

 

Sikatalous

Sianlihatuotannon energiankulutus ja –säästö. Energia-akatemia

Joulukinkun ekotehokkuus – Tavanomaisen ja luonnonmukaisen tuotannon ekologinen selkäreppu ja energiakulutus Etelä-Suomessa ja Tanskassa. MTT:n selvityksiä 25. 2002. 

 

Siipikarja

Energiankulutus ja energiankäytön tehostaminen broilerintuotannossa. Energia-akatemia

Energiankulutus broilerintuotannossa. Energia-akatemia.