Kymenlaakson biokaasupotentiaalit vaihtelevat alueittain

Olet täällä

Kymenlaakson erikoisuutena on useat olkeen liittyvät investointisuunnitelmat. Kuva Maaseutuverkosto

Kymenlaakso on heterogeeninen agroekologisten symbioosien maakunta

  •  Xamkin hankkeessa selvitettiin alueellisia biokaasu- ja materiaalivirtoja sekä symbioosimahdollisuuksia
  • Teollisista symbiooseista selvitetiin esimerkkjä myös maailmalta
  • Selvitettiin myös viljelijöiden kiinnostusta erilaisiin yhteistyömahdollisuuksiin
  • Tutustu julkaisuun 

 

Agroekologisessa symbioosissa toisiaan lähellä sijaitsevat maatilat ja elintarvikejalostajat toimivat yhdessä, tuottaen paikallista ruokaa.

Kymenlaakson agroekologinen symbioosi -esiselvityshankkeessa kartoitettiin Kymenlaakson maaseudulla toimivien yritysten kiinnostusta ja mahdollisuuksia muodostaa symbiooseja. Agroekologisen symbioosin lisäksi kiinnostuksen kohteina olivat muut mahdolliset symbioosit, kuten matkailuun ja majoitukseen liittyvä eri tahojen välinen yhteistyö sekä tyhjillään olevien tilojen hyötykäyttö maakunnassa. Tämä julkaisu antaa Kymenlaakson maaseutualueiden kehittämisestä kiinnostuneille toimijoille näkymää siitä, missä voisi olla otollisin maaperä yhteiseen bio- ja kiertotalouttakin edistävään kehitystyöhön.

Hankkeen toteutti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Metsä, ympäristö ja energia -vahvuusala Kymenlaaksossa 1.8.2020–31.8.2021. Hankkeen rahoitti Kaakkois-Suomen ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020.

Huurtomaa, Satu (Xamk)

Tallinen, Kirsi (Xamk)

Kari, Maarit (ProAgria)

Hiitelä, Juha(ProAgria)

Tiedote; Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto