Kysely biokaasuohjelmaa varten

Olet täällä

Lisää biokaasua!

Hallitusohjelman tavoitteena on edistää biokaasun käyttöönottoa osaksi liikennettä, kestävää ruokajärjestelmää ja ravinteiden kierrätystä. Ohjauskeinoina voivat olla mm. konversiotuki, verotus, biokaasulle rekisteröityjen traktoreiden saaminen tiekäyttöön, investointien tukeminen energian tuotantoon ja lannan käsittelyyn lannankäsittelyn tukeminen, luvituksen sujuvoittaminen ja syötteen tuottamisen tukeminen.

Työryhmä haluaa kuulla näkemyksiäsi

TEM on asettanut valmistelevan työryhmän biokaasuohjelmalle. Työryhmän tehtävänä on mm. kuvata nykytila merkittävimpine haasteineen, esteitä biokaasun tuotannolle ja laajamittaiselle käytölle sekä ehdottaa toimenpiteitä ongelmien ratkaisemiseksi ja hallitusohjelmakirjausten toimeenpanoksi. Osana tätä työtä toimialalta pyydetään näkemyksiä ja ehdotuksia keinoista ja tärkeimmistä haasteista.

Vastausaika biokaasukyselyyn on päättynyt 17.12.2019

 

Lisätietoja

TEM; Teollisuusneuvos Pekka Grönlund (etunimi.sukunimi@tem.fi)

MMM; Ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola (etunimi.sukunimi@mmm.fi)