Lämpövarastoinnin merkitys kasvaa

Olet täällä

Lämmönvarastointi auttaa uusiutuvan energian integroimisessa energiantuotantoon, teollisuuteen ja rakennuksiin

IRENAn (Intenrnational Renewable Energy Agency)  raportissa innovaationäkymät - lämpövarastot - raportissa tarkastellaan lämpövarastojen potentiaalia ja merkitystä toteuttaa kansainvälisiä tavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lämmön varastoinnin merkitys on IRENAn raportin mukaan kasvussa useista syistä. Avainhavainnot on vapaasti suomennettuna ja tiivisetettynä seuraavia. Lämpövarastoinnista käytetään laajasti ymmärrettynä kirjainyhdistelmää TES (Thermal Energy Storage). Myös Suomessa on rakennettu lämpövarastoja, esim. Turussa.

  • Lämmön varastointi vähentää välitöntä riippuvuutta sähkön tuotannosta ja sen saatavuudesta, mikä keventää sähköverkon vahvistamistarvetta, kun kysynnän ja tuotannon kausiluonteisuuden ja vaihtelun merkitys vähenee
  • Lämpövarastoinnin markkina voi kolminkertaistua 2030 mennessä, kasvaa asennetusta 234 gigawattitunnista yli 800 gigawattituntiin. Lämpövarastointitekniikat auttavat saavuttamaan ilmastotavoitteet helpottamalla muidenkin uusiutuvien energioiden käyttöönottoa.
  • Sulasuola-akkuja on jo käytössä aurinkovoimalakentillä ja teknologia on kypsää. Vuoteen 2030 mennessä kapasiteetin odotetaan kasvavan 491 -631 GWh:n tasolle.
  • Jäädytystarve kasvaa ja kapasiteetin on kaksinkertaistuttava vuoteen 2030 mennessä. Faasimuutosmateriaalit (PCM) ja muut lämpövarastomateriaalit voivat mahdollistaa jäähdytyskuormien joustavan tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen.
  • Kaukolämpö on tehokas keino yhdistää lämmitys, jäähdytys ja varastointi ja siten eliminoida kysynnän ja tarjonnan eriaikaisuuden ongelmaa. Käytössä on jo nyt toimivia tekniikoita lämmön varastoinnista säiliöihin ja maan alle. Nestesäiliöt ovat jo nyt käytössä maailmanlaajuisesti ja muut akkutekniikat ovat kehittymässä.
  • Nestevarastot ovat yleistymässä teollisuudessa alempien lämpötilojen lämmöntuotantoon ja varastointiin yhdessä aurinkolämmön kanssa erityisesti kaivos-, elintarvike- ja tekstiilialalla. Testausvaiheessa on tekniikoita korkeamman lämpötilan tuottamiseksi.
  • Lämmöntalteenottotekniikat voivat kasvaa nopeasti teknologian ja markkinoiden kehittyessä. Lämpövarastoinnin ja -talteenoton hyödyntäminen kytkeytyy kokonaisvaltaisesti uusiutuvan energian käyttöönottoon ja hiilipäästöjen vähentämiseen.
  • Lue raportti kokonaisuudessaan tästä 
  • Katso myös Case Heliostorgae - Uutta energiassa-tiedote Lämpö kesästä talteen 
  • Lämpövarastoinnilla Suomessakin useita sovelluksia, kts. Rakennuslehti, Turku.fi, turkuamk.fi

Havainnollisia infograafeja ja paljon kerättyä tietoa

Raportti tarkastelee TES-teknologiaa mm. teollisuuden energian, kaukolämmön, jäähdytyksen ja sähkön tuotannon ja varastoinnin näkökulmasta.

 

 Lisäksi erikseen arvioidaan jo käytössä olevia ja kehitysvaiheen tekniikoita. Lisäksi raportissa tarkastellaan mm. matalan ja korkean lämpötilan tuottamisen tekniikoita erikseen. 

 

Lähde:

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Nov/IRENA_Innovation_Outlook_TES_2020.pdf

 

Tiedote; Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto