Liikenne, polttonesteet ja kaasut

Olet täällä

Hanke kokoaa julkaisuja ja tietolähteitä uusiutuvasta energiasta ja biokaasusta eri alueilta. Mikäli huomaat jonkin tärkeän tai uuden julkaisun puuttuvan, kerrothan siitä meille! Pidätämme oikeuden päivityksiin. 

 

Liikennebiokaasu

Biometaanin välivarastointi ja varastointi ajoneuvossa - Tulevaisuuden mahdollisuudet. TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06978-1 8. Uusi

Biokaasusta kasvua - biokaasuliiketoiminnan ekosysteemien mahdollisuudet - Sitra

Kaasun tankkausasemia, Traficom

AJa kaasulla - Gasumin sivusto kaasuautoilusta

NGVA Europe- the Natural & bio Gas Vehicle Association, promotes the use of natural gas and biomethane as an automotive fuel.

Biohauki Oy, Suomessa uudenlainen konsepti lantaan perustuvasta biokaasulaitoksesta. Artikkeli (sisältää myös videolinkin)

Uusiutuvan metaanin liikennekäytön tietopalvelu. CBG100 Suomi

 

Uusiutuvat polttonesteet

E85-muutossarjan testauksen tutkimustulokset. MTK

Bensiiniauton konvertointi flexifuel-autoksi PIKES Poveria biomassasta

Biodieselin valmistaminen. Journey to Forever.  

Metsäbiomassan kustannustehokas käyttö. Pöyry

 

Sähköautoilu

Sähköautojen latausinfra-sivusto, ABB. UUSI

Sähkön latauspisteitä, Traficom

EnergiaKokeilut -  Liikenne. Uuden energian pilotteja, demonstraatioita ja kokeiluja vuodesta 2010 alkaen. 

EVE- Electric Vehicle Systems 2011-2015. Tekes.

Effects of battery manufacturing on electric vehicle life-cycle greenhouse gas emissions. ICCT International council on clean transport. 

Polttokennoteollisuus, Fuel cell industry Review 2012. FuelCellToday. 2012. 

Polttokennot ja vety Suomessa 2012, Fuel Cells and Hydrogen in Finland 2012. FuelCellToday. 2012. 

Sähköauton ostajan ABC ja kiinteistöjen latauspisteet kuntoon. Motiva

 

Vesitieliikenne

Suomen vesitieyhdistys. Aineistoja vesiliikenteen infrasta, energiatehokkuudesta jne.

 

Liikenteen päästöt

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030 mennessä. v. 2016 päivitys. Tutkimusraportti, VTT-R_00741-17

Liikenteen päästöt nollaan vuoteen 2045 mennessä. Liikenne- ja viestintäministeriön raportti. UUSI 

Selvitä oman autosi päästöt ja energiatehokkuus. Autovertaamo/Trafi

LIPASTO - Liikenteen yksikköpäästöt 

Vähäpäästöisen liikenteen uutis- ja tietopalvelu. Vihreä kaista

Matkailumuotojen vertailulaskuri, Klimatsmartsemester

Matkustamisen päästö- ja kompensaatiolaskuri, Atmosfair

Liikenteen tulevaisuus

Työryhmän ehdotus liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon suunnitelmaksi. Liikenne- ja viestintäministeriö

Tieliikenteen kuljetusten vastuullisuusmalli. Trafi

Helsinki Smart Region -sivusto. Älykkäät ratkaisut asumisessa, liikkumisessa jne.