Liikenteen infratuen kilpailutus lokakuussa

Olet täällä

Infotilaisuus 1.9. klo 12 lokakuussa järjestettävästä tukikilpailutuksesta ,

Päivitetty  11.9

Poiminnat

Tiedote

Energiavirasto järjestää lokakuussa 2020 lataus- ja tankkausverkoston laajenemista edistävän infrastruktuurituen kilpailutuksen. Kilpailutuksesta järjestetään informaatiotilaisuus etäyhteydellä tiistaina 1.9.2020 kello 12:00. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteeseen mervi.suni@energiavirasto.fi. Ohjeet informaatiotilaisuuteen osallistumisesta lähetetään ilmoittautuneille. Kilpailutukseen liittyvät kysymykset pyydetään lähettämään etukäteen osoitteeseen infratuki@energiavirasto.fi.

Valtioneuvosto antoi 23.7.2020 päivitetyn asetuksen sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta. Asetuksen päivityksessä nesteytetyn biokaasun kilpailuasemaa on parannettu ja sähköisen liikenteen latauspistehankkeet saavat etusijan, mikäli hankkeet sijaitsevat kunnassa, jossa ei ole suuritehoisia latauspisteitä ennestään. Sen sijaan normaalitehoisia latauspisteitä ei tueta tänä vuonna lainkaan. Tukimäärärahan suuruus on kasvanut tälle vuodelle, ollen nyt 5,5 miljoonaa euroa. Linkki tiedotteeseen: https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/sahkoisen-liikenteen-ja-biokaasun-liikennekayton-infrastruktuurituen-asetukseen-paivityksia

Energiavirasto on päivittänyt tarjouskilpailua varten laadittua tarjouskilpailuun osallistujan ohjetta ja lisännyt Energiaviraston sivuille listan kunnista, joissa Energiaviraston tietojen mukaan on vähintään yksi suuritehoinen latauspiste. Ohje ja lista kunnista, joissa vähintään yksi suuritehoinen latauspiste tai jossa sijaitsevalle hankkeelle on aiemmin myönnetty infrastruktuuritukea ovat saatavilla osoitteesta https://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki. Ohjetta ja edellä mainittua listaa voi kommentoida 4.9.2020 asti. Kommentit pyydetään lähettämään osoitteeseen infratuki@energiavirasto.fi

Lisätietoja antavat seuraavat henkilöt.

Sähköposti: infratuki@energiavirasto.fi

Roland Magnusson
Kilpailutusasiantuntija
Puh. 029 5050 111

Tuomo Hulkkonen
Tekninen asiantuntija
Puh. 029 5050 097

Ben Talus
Lakimies
Puh. 029 5050 118

 

 

www.energiavirasto.fi

 

Kuva ja tiedotteen toimitus, Maarit Kari