Liikenteen infratukikierros käynnistyy suurtehoisilla latauspisteillä

Olet täällä

Tieliikenteen pikalatausverkosto kasvaa merkittävästi uuden tukikierroksen myötä

Ajoneuvojen suuritehoisia latauspisteille on haettavissa tukea 16.5.2022-13.6.2022 - tarjouskilpailualusta TAKILA on nyt avattu.

Tuen hakijat voivat nyt kirjautua järjestelmään. Järjestelmän käyttöohje on julkaistu suomeksi.

Linkki TAKILAan ja ohje kirjautumiseen Energiaviraston sivulla (Energiavirasto - infratuki). 

Energiaviraston tiedote TAKILAn avautumisesta: (Energiavirasto)

Poimintoja

Tuen kohteena on investointihanke jossa

  • on yksi tai useampi ajoneuvojen suuritehoinen latauspiste.
  • Yhdellä tarjouksella voi hakea tukea latauspisteille, jotka sijaitsevat samalla kiinteistöllä.
  • Eri kiinteistöillä sijaitseville latauspisteille tulee kullekin jättää oma kiinteistökohtainen tukitarjous.
  • lataustehovaatimus on 22 kW
  • ajoneuvon ja latauspisteen sekä latauspisteen ja latauspalveluntuottajan välillä on oltava ajantasaisen mittauksen, ohjauksen ja lataustehon säädön mahdollistava tietoliikenneyhteys.
  • Latauspisteiden on oltava vapaasti kuluttajien käytettävissä ympärivuorokautisesti maksumenetelmien rajoissa ja huoltoaikojen ulkopuolella
  • Tuen osuus hyväksyttävistä kustannuksista on enintään 35 prosenttia ja uuden teknologian hankkeelle enintään 45 prosenttia
  • Vuonna 2021 järjestetyn kilpailutuksen perusteella arvioituna yhden pikalatauspisteen investointikustannus on 32 500 euroa
  • Tukea riittää arviolta 400–500 uuden pikalatauspisteen rakentamiselle. Nykyinen pikalatausverkosto koostuu  700–800 latauspisteestä.
  • Tarjouksen jättäjät rekisteröityvät TAKILA-järjestelmään Suomi.fi-palvelun kautta (ohje Energiaviraston sivulla)

 

Uusiutuvan vedyn tankkauspisteille on haettavissa tukea 20.6.-22.8.2022.

Tuesta kiinnostuneita tahoja pyydetään olemaan suoraan yhteydessä Energiavirastoon hyvissä ajoin ennen hakuaikaa. Tuen hakemisesta vedyn tankkauspisteille julkaistaan tarkempi ohje toukokuun lopulla.

Tutustu tiedotteeseen:

Tieliikenteen pikalatausverkosto rakentuu valtion tuella

(Energiavirasto)

Tutustu sivustoon Liikenteen infratuki

 (Energiavirasto)

Tarjouskilpailuun osallistujan ohjeen A osa

- yleisiä ohjeita (linkki)

Tarjouskilpailuun osallistujan ohjeen B osa

-koskien ajoneuvojen suuritehoisia latauspisteitä (linkki)

 

 

Tiedotteen poiminnot ja kuva: Maarit Kari/ProAgria Keskusten Liitto,