Maatilan energiainvestointien tukiprosentti nousee

Olet täällä

Energiainvestointien tukiprosentti on nousemassa 40  prosenttiin, myös mm. salaojituksen tuki nousemassa. Suomalaisen ruuantuotannon kannattavuuden ja kauppataseen parantaminen on yksi pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeista. Kärkihankkeen toteutusta varten Makeraan on osoitettu lisärahoitusta, jonka avulla turvataan tuotantorakennetta parantavien, kustannuksia vähentävien sekä uuden teknologian ja prosessien käyttöönottoa tukevien investointien rahoitus ja panostetaan erityisesti ympäristön tilaa, eläinten hyvinvointia sekä uusiutuvan energian käyttöä edistävien investointien rahoitukseen. Investointien vauhdittamiseksi Suomi on esittänyt tukitasojen korottamista: salaojituksen investointitukeen esitetään korotusta 30 %:sta 35 %:in ja säätösalaojituksessa 35 %:sta 40 %:in. Ympäristön tilaa ja eläinten hyvinvointia edistävien investointeihin osoitetaan myös lisärahoitusta tuen noustessa 30 %:sta 35 %:in. Energiantuotantoinvestointien tukiprosentin esitetään nousevan 35 %:sta 40 %:in. Seuraa MMM:n ajankohtaisia tiedotteita