Maatilan energiaratkaisut

Olet täällä

Hanke kokoaa julkaisuja ja tietolähteitä uusiutuvasta energiasta eri alueilta. Mikäli huomaat jonkin tärkeän tai uuden julkaisun puuttuvan, kerrothan siitä meille! Pidätämme oikeuden päivityksiin. 

Maatalouden energiankulutus -tilasto. Luke

Uusiutuvan energian käyttö

Uusiutuva energia maataloudessa. Ympäristöagro

 

Lämmitys

Maatilan hakelämmitysopas. Metsäkeskus.  

Ruokohelpi maatilan ja lämpöyrittäjän polttoaineena, opinnäytetyö. Jyväskylän AMK. 2008.

 

Biokaasu            

Maatilojen biokaasulaitokset  - mahdollisuude, kannattavuus ja ympäristövaikutukset.  Luke 11/2016                

Maatilojen biokaasulaitosten kannattavuus ja kasvihuonekaasujen päästövähennys. Luke 36/2016                                             

Biokaasulaitos osana energiaomavaraista maatilaa. Mikkelin AMK. 2012.

Biokaasun tuotanto maatilalla. Motiva. 2013. 

Biokaasun tuotantomahdollisuudet eläinten lannasta pohjoisen Keski-Suomen alueella- Bioenergiakeskuksen julkaisusarja Nro 23. Jyväskylän AMK. 2006.