Maatilan energiaratkaisut

Olet täällä

Maatalouden energiankulutus -tilasto. Luke

Uusiutuva energia maataloudessa. Ympäristöagro

 

Lämmitys

Hakelämmityksen hinnantarkistustyökalu

 

Biokaasu   

Vanhoja julkaisuja, voi olla referenssimielessä kiinnostavia        

Maatilojen biokaasulaitokset  - mahdollisuude, kannattavuus ja ympäristövaikutukset.  Luke 11/2016                

Maatilojen biokaasulaitosten kannattavuus ja kasvihuonekaasujen päästövähennys. Luke 36/2016                                             

Biokaasulaitos osana energiaomavaraista maatilaa. Mikkelin AMK. 2012.