Maatilojen biokaasulaitosinvestointien tuki 50 prosenttiin

Olet täällä

Muutos maatilojen biokaasulaitosinvestointien tuen nousuun tuli voimaan 3. toukokuuta

(kuva: Maarit Kari)

Poimintoja

  • Tuen nostolla toteutetaan osaltaan kansallisen biokaasuohjelman tavoitteita
  • kts Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta 241/2015 (päivitys 29.4.2021, viittaus nro 6)
  • korotettu tuki on voimassa toistaiseksi
  • hyväksyttävät yksikkökustannukset ennallaan, minkä vuoksi investointitukea ei saa koko investoinnille
  • Kts myös investointituen energiasta Maatiloille linkki
  • MMM:n tiedote 
  •  

Maatilojen biokaasuinvestointien tuki nousee

Maa- ja metsätalousministeriö  29.4.2021 16.45

”Investointien tukeminen on yksi osa niitä toimenpiteitä, joilla lisätään biokaasun tuotantoa ja kulutusta hallitusohjelman mukaisesti. Tämä on tärkeää, sillä biokaasun edistäminen tukee sekä maatalouden kannattavuutta että siirtymää fossiilisista raaka-aineista kohti uusiutuvia. Biokaasun on siis aidosti sekä-että –ratkaisu”, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä tiivistää.

 

Tukitason korotus parantaa maatilojen biokaasutuotannon kannattavuutta, minkä arvioidaan lisäävän biokaasuinvestointien määrää. Myös teknologian parantunut toimivuus ja saatavuus sekä kiinnostus uusiutuvan energian positiivisiin talous- ja ympäristövaikutuksiin lisäävät maatilojen kiinnostusta biokaasun tuotantoon.

 

Lisätietoja:

Erityisavustaja Satu Haapaniemi p. +358 50 400 5193

Lainsäädäntöneuvos Mika Saari p. +358 295 162 134

Maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki p. +358 295 162 437

Tiedote: Maarit Kari/ProAgria Keskusten Liitto