Rahoitushaku innovatiivisiin kiertotalousratkaisuihin

Olet täällä

kuva: TEMin tiedote

Rahoitusta yrityksille innovatiivisiin kiertotalousratkaisuihin

Poimintoja
  • Investoinnit ja kehittämishankkeet (merkittävät selvitykset, verkostojen ja yhteistoiminnan luominen)
  • Tuen määrä enimmillään 200 000 euroa
  • Avustusta voi hakea 15.10.2020 klo 16.15 mennessä
  • Hanke tulee toteuttaa 30.6.2022 mennessä
TEMin tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää yrityksille avustusta innovatiivisiin kiertotalousratkaisuihin. Avustuksiin on varattu miljoona euroa. Tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja ja edistää ilmastotavoitteita.

Avustus on tarkoitettu joko investointeihin tai kehittämishankkeisiin. Kiertotaloutta edistävät investoinnit voivat liittyä teknologiaan tai tukea uusia toimintatapoja tai palveluja. Kehittämishankkeita voivat olla merkittävien investointien vaatimat selvitykset tai verkostojen ja yhteistoiminnan luominen.

Lisäksi avustusta voi hakea työllisyyttä tukevien kiertotalouden innovatiivisten ratkaisujen toteuttamiseen. Tällöin avustusta voi saada myös kolmannen sektorin toimija.

Hanke tulee toteuttaa 30.6.2022 mennessä. Tuen määrä on enintään 200 000 euroa yhtä yritystä kohden EU:n valtiontukisääntöjen mukaan. Avustusta voi hakea 15.10.2020 klo 16.15 mennessä.

Kiertotalouden edistäminen on yksi hallituksen tavoitteista, jolla tuetaan hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtymistä. 

Lisätiedot:

ylitarkastaja Ulla Palander, TEM, p. 029 504 9235
erityisasiantuntija Sari Tasa, TEM, p. 029 504 8242