Ravinnekiertotuki kommentoitavana 30. toukokuuta saakka

Olet täällä

Ravinnekiertotuen valmisteluryhmä pyytää kommentteja tukimallista 

Poimintoja tiedotteesta:

  • Kysymyksessä on epävirallinen sidosryhmäkuuleminen
  • Tuki on suunnitteilla biokaasulaitoksille, jotka käyttävät lantaa tai vesistökasvillisuuden niittojätettä ja tuottavat jalostettuja ravinnevalmisteita
  • Tukimalli voi vielä valmisteluryhmälle tulleiden kommenttien myötä, mutta myös komission käsittelyssä ja jatkoskäsittelyssä

Poimintoja tukimallista:

  • Tavoitteena on etsiä käytännön toiminnan kannalta mahdollisimman tehokas ja käyttökelpoinen malli koskien rajauksia, tukitasoja ja tuen käytännön järjestelyjä

  • Tuen perusteena vastaanotettujen ja prosessoitujen tukikelpoisten biomassojen fosforikilot (€/kg)

  • Lannoitetuotteen tulee olla kuljetettavissa kauas syntypaikastaan, aineistossa esitetty fyysisiä ja koostumuksellisia keinoja tämän varmistamiseksi (kts. esitys)

  • Tuki perustuu tarjouskilpailuun

  • Tarjouskilpailussa huomioidaan mm.  tarjouksen fosforikilon prosessointikustannus (€/P kg)

  • Kommentit ja huomiot esityksestä kirjallisena viimeistään 30.5.2022 (karoliina.pietilainen(at)gov.fi) 

 

Tiedote (MMM)

Valmisteilla oleva Ravinnekiertotuki on tukea biokaasulaitoksille, jotka käyttävät raaka-aineena lantaa tai vesistökasvillisuuden niittojätteitä ja tuottavat biokaasun ohella jalostettuja ravinnevalmisteita. Esitetty tukimalli on lähdössä notifioitavaksi komissioon, ja sen sisältö voi vielä muuttua komission kanssa käytävien keskustelujen myötä. Myös kansallinen jatkovalmistelu sekä valmisteluryhmälle tulleet kommentit voivat muuttaa esityksen sisältöä. Ryhmä toivoo tämän epävirallisen sidosryhmäkuulemisen kautta kommentteja ja huomioita esitetystä tukimallista.

Ravinnekiertotuen sidosryhmäkuulemisen esitysmateriaali (pdf)

 

Tiedotteen poiminnot ja kuva: Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto