Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020-2022 haku elokuun loppuun

Olet täällä

Haku auki elokuun loppuun  - Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020 - 2022

Valtioneuvoston tiedote (17.6.2020)

Poiminnat

  • Tavoitteena on edistää lannan, puhdistamolietteen ja muiden vastaavien ravinnepitoisten biomassojen prosessointia siten, että niistä saadaan maataloudelle välttämättömät ravinteet talteen
  • Valtakunnallisen kokeiluohjelman toimeenpanosta vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.
  • Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä niihin liittyviä investointeja
  • Ohjelmasta voidaan tukea ravinnekierrätyksen edistämiseen tähtääviä pilotointi-ja referenssitoimenpiteitä koko Suomessa.
  • Budjetti 5,1 Milj. euroa,
  • Kokeiluohjelman hankehaku on nyt auki. Uusia hankehakemuksia voi toimittaa 31.8.2020 klo 16.15 saakka
  • Toinen hakujakso päättyy 30. lokakuuta 2020
  • Vuodelle 2021 on luvassa neljä hakujaksoa

Lue lisää

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020 -2022- sivu:

Ravinteiden kierrätys osa hallitusohjelmaa 

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan on sisällytetty ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeen jatkuminen. Tavoitteena on edistää lannan, puhdistamolietteen ja muiden vastaavien ravinnepitoisten biomassojen prosessointia siten, että niistä saadaan maataloudelle välttämättömät ravinteet talteen esimerkiksi orgaanisia lannoitevalmisteita tai muita korkeamman jalostusasteen tuotteita kehittämällä. 

Hallitus hyväksyi 5.3.2020 asetuksen, jolla biomassojen ja ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin voidaan myöntää tukea vuosille 2020-2022. Kokeiluohjelman puitteissa myönnettiin tukea biomassojen ja ravinteiden kierrätystä edistäviin hankkeisiin ensimmäisen kerran vuosina 2016-2018.

Valtakunnallisen kokeiluohjelman toimeenpanosta vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Ohjelman tavoitteet

Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä niihin liittyviä investointeja. Tavoitteena on biomassojen prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista.

Biomassalla tarkoitetaan maataloudesta, kasvi- ja eläinperäiset aineet mukaan lukien, metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloilta sekä kalastuksesta ja vesiviljelystä peräisin olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa sekä biokaasuja ja teollisuus- ja yhdyskuntajätteen biohajoavaa osaa.

Haku on auki

Kokeiluohjelman hankehaku on nyt auki. Uusia hankehakemuksia voi toimittaa 31.8.2020 klo 16.15 saakka, jolloin haku umpeutuu.  Ota rohkeasti yhteyttä Päivi Mäntymäkeen, jos sinulla on jokin hankeidea mielessäsi.

Hankehakemukset liitteineen toimitetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen sähköisen asiointipalvelun (ely-keskus.fi) kautta. Sähköistä lomaketta käyttämällä asiasi käsittelyaika lyhenee, saat heti kuittauksen lähettämisen onnistumisesta, lomake rekisteröityy saapumispäivän sähköiseen asiointijonoon ja voit liittää mukaan liitetiedostoja (max 40 Mt). Jos liitteitä on paljon, ne voi lähettää useammassa erässä. Liitteet pyydetään ystävällisesti lähettämään pdf-muodossa.

Kiinnostaako kokeiluohjelman mahdollisuudet?

Oletko järjestämässä yrityksille ja kehittäjille suunnattua tilaisuutta, johon haluaisin esittelyn myös Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta ja sen mahdollisuuksista? Ota yhteyttä Päivi Mäntymäkeen ja sovi ajankohtaa ohjelman esittelylle. Ohjelmasta voidaan tukea ravinnekierrätyksen edistämiseen tähtääviä pilotointi-ja referenssitoimenpiteitä koko Suomessa.

Uuden ohjelman materiaalit löytyvät tältä verkkosivulta

Kokeiluohjelman ensimmäinen ohjelmakausi toteutettiin 2016-2018. Tähän ohjelmakauteen liittyviä hankkeita on vielä käynnissä. Huomioi, että ensimmäiseen ohjelmakauteen liittyvät aineistot ovat Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2016 - 2018 (ely.fi)

Uusia hankkeita valmisteltaessa ja haettaessa on tärkeää huomioida, että valmistelussa käytetään uuteen ohjelmakauteen liittyviä materiaaleja. Päivitetyt hakemuslomakkeet löytyvät aineistopankista tältä verkkosivulta.

Päivitetty

9.7.2020

Tiedote (toimitus ja kuva); Maarit Kari