Toistaiseksi viimeinen infratukilpailutus avataan huhtikuussa 2021

Olet täällä

Energiavirasto kannustaa osallistumaan viimeiselle infratukikierrokselle

  • Vuoden 2020 kilpailutuksen päätökset julkaistaan helmikuuss 2021, tarkempi ajankohta ilmoitetaan infratukisivulla
  • Ryhmäkohtaiset budjetit säilyvät vuoden 2020 tasolla
  • Nykymuotoisen tukiohjelman jatkumisesta ei ole tehty päätöstä, joten Energiavirasto kannustaa osallistumaan kilpailutukseen
  • Kilpailutuksessa edelleen suurin budjetti kaasutankkausasemille ja 

Energiaviraston tiedote

Liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailu 2021

 13.1.2021

Energiavirasto avaa huhtikuussa 2021 tukikilpailutuksen, jonka tavoitteena on edistää liikenteessä sähkön lataus- ja biokaasun tankkausverkostojen laajenemista. Kyseessä on neljäs ja viimeinen kilpailutus nykyisen liikenteen infrastruktuuritukea koskevan asetuksen (498/2018) puitteissa. Koska päätöstä nykymuotoisen tukiohjelman jatkumisesta ei vielä ole tehty, Energiavirasto rohkaisee osallistumaan huhtikuun tarjouskilpailuun.

Huhtikuun tarjouskilpailun ryhmäkohtaiset määrärahat ovat seuraavat.

•    kaasutankkausasemat (ryhmä 1): 3.000.000 euroa

•    paikallisen joukkoliikenteen latausjärjestelmät (ryhmä 2): 750.000 euroa

•    ajoneuvojen suuritehoiset latausjärjestelmät (ryhmä 3): 1.750.000 euroa

•    ajoneuvojen peruslatausjärjestelmät (ryhmä 4): ei määrärahaa

 

Tarjouskilpailun ryhmässä 3 etusijalla ovat hankkeet, jotka sijoittuvat kuntiin, joissa tarjouskilpailun alkaessa ei ole ajoneuvojen suuritehoista latauspistettä ja johon ei ole annettu myönteistä päätöstä infrastruktuurituen myöntämisestä.

Lokakuussa 2020 järjestetyn kilpailutuksen tulokset tullaan julkaisemaan helmikuussa 2021.

Energiavirasto järjestää helmikuussa webinaarin, jossa kerrotaan lokakuun 2020 tarjouskilpailun tuloksista, ohjeistetaan osallistumisesta huhtikuun 2021 tarjouskilpailuun sekä voittaneiden hankkeiden maksatusten hakemisesta. Tilaisuuden ajankohta ja ilmoittautumisohjeet ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja:

sähköposti: infratuki@energiavirasto.fi 

Kilpailutusasiantuntija Roland Magnusson, roland.magnusson@energiavirasto.fi, puh. 029 5050 111

Tekninen asiantuntija Tuomo Hulkkonen, tuomo.hulkkonen@energiavirasto.fi, puh. 029 5050 097

Lakimies Ben Talus, ben.talus@energiavirasto.fi, puh. 029 5050 118

Johtava asiantuntija Maiju Seppälä, maiju.seppala@energiavirasto.fi, puh. 029 5050 048

https://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki

Tiedote ja grafiikka: Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto