Turkislanta tehokkaampaan kiertoon

Olet täällä

varjotalot.

Turkislantaa voi hyödyntää lannoitteena ja bioenergian raaka-aineena

Turkislannassa on suuri potentiaali niin lannoitteena kuin bioenergian raaka-aineena. Uusia käsittelyketjuja tarvitaan lantapotentiaalin hyödyntämiseen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen. Turkislanta tehokkaampaan kiertoon -työpajoissa pohdittiin vaihtoehtoisia lannankäsittelyn toimenpiteitä perinteisen kompostoinnin ja peltolevityksen rinnalle.

Työpajat jakautuivat kolmeen teemaan: ympäristö, biohiili ja bioenergia. Pajojen sisältö (TURKISLANTA TEHOKKAAMPAAN KIERTOON -työpajat | luova (luovaoy.fi)) ja keskusteluaiheet rakentuivat asiantuntijoiden pitämien esitysten ympärille, ja teeman mukaiset aiheet herättivätkin laajaa keskustelua. Kaikki työpajat tallennettiin, ja työpajatallenteet pääset katsomaan alla olevista linkeistä. Työpajojen järjestämisestä vastasi Turkiselinkeinon ympäristöjalanjäljen ja ravinnekierron kehittämishanke (Tassunjälki), jota rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö (Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma). Rahoituksen on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Alla olevista linkeistä pääset katsomaan työpajojen videotallenteet:

 

Turkiselinkeinon ympäristöjalanjälkeä ja ravinnekiertoa kehitetään hankkeessa

Turkiselinkeinon ympäristöjalanjäljen ja ravinnekierron kehittämishankkeessa (Tassunjälki-hanke) viedään turkiselinkeinoon liittyvää ympäristötutkimustietoa käytäntöön, tunnistetaan turkisnahan ympäristöjalanjälkeen vaikuttavia kriittisiä tekijöitä sekä kartoitetaan teknistaloudellisia mahdollisuuksia turkislannan ravinnekierrätyksen tehostamiseksi.

Hankkeeseen haetaan innovatiivisia, ympäristötietoisia toimijoita, jotka yhdessä mahdollistavat hankkeen yhteiskunnalliset tavoitteet:

  •  Tehokkaampi ravinteiden kierrätys
  •  Uusiutuvien energialähteiden käytön ja jakelun kasvu
  •  Kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon kasvu
  •  Markkinoiden kehittyminen kierrätystalouden ympärille
  •  Yritysten ja toimijoiden tehokas verkostoituminen synergiaedun optimoimiseksi
  •  Hankkeen aikana syntyvien toimijaryhmien investointiprojektien valmistelu

Hanke kohdistuu turkiselinkeinon keskittymäalueille Pohjalaismaakuntiin.

Hanke on Suomen Turkiseläinten Kasvattajain liiton (FIFUR) koordinoima ja se toteutetaan FIFUR:in, Kannuksen tutkimustila Luova Oy:n, Luonnonvarakeskuksen (LUKE) ja Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) yhteishankkeena. Hankkeen rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö osana ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaa, ja rahoituksen on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoa Tassunjälki-hankkeesta (luovaoy.fi).

Lisätietoja:

Eeva Ojala, tutkija, Kannuksen tutkimustila Luova Oy, +358407260201, eeva.ojala(a)luovaoy.fi

 

Kuva: Eeva Ojala.