Tuulienergia

Olet täällä

Maaseudun energiayrittäjyys -hanke kokoaa julkaisuja ja tietolähteitä uusiutuvasta energiasta ja energiayrittäjyydestä eri alueilta. Mikäli huomaat jonkin tärkeän tai uuden julkaisun puuttuvan, kerrothan siitä meille! Pidätämme oikeuden päivityksiin. 

Tuulivoiman tuotanto

Jokamiehen opas pientuulivoiman käyttöön.  ECO2 – Ekotehokas Tampere 2020 -hanke. 2011.

Tuuliatlas - tuulitiedot Suomen kartalla.  Suomen tuuliatlas. 

Tuulivoiman päivätuotanto Suomessa ja Euroopassa- palvelu. Daily Wind Power Numbers. Wind Europe

Energiasää - aurinko ja tuulienergiapotentiaali 2,5 kWp tuotantoteholla paikkakunnittain. BCDC-hanke

Tuulivoimayhdistys.

Omaa tuulienergiaa. Motiva. 2012.

Tietoa tuulienergiasta. Tuulivoimaopas.fi

Tuulivoimaa edistämään. Lauri Tarasti. 2012.

Ympäristöministeriön raportteja 19/2012 – Yhteenveto maakuntien liittojen tuulivoimaselvityksistä. Ympäristöministeriö 

VTT:n Repovermap - Uusiutuva energia ja energiatehokkuus lähiympäristössäsi. VTT.

Kemiönsaaren tuulivoimaselvitys 2010. Teknistaloudellinen selvitys tuulivoiman rakentamisesta Kemiönsaarelle. Hafmex Wind Oy

Tuulivoiman edistämistyöryhmän loppuraportti. TEM. 2013.

 

Tuulivoima ja ympäristö

Tuulivoimalan tuottaman äänen vaikutukset terveyteen. 14.6.2017. VTT, THL, STUK, HY, Valtioneuvoston julkaisuja. 

Kirjallisuusselvitys tuulivoimaloiden vaikutuksista linnustoon ja lepakoihin. 14.6.2017. LUOMUS, Valtioneuvoston julkaisuja.

Tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten ohjeet ja selvitykset – Katsaus. Ympäristöministeriö

Tuulivoimarakentaminen, Alueittain kohdennettua tietoa tuulivoimasta. Ymparisto.fi.

Suomen ympäristö 5/2004 – Tuulivoimalat ja maisema. Ympäristöministeriö

Voimaa tuulesta – tuulivoiman rakentaminen osaksi elinympäristöä. Ympäristöministeriö

Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2014 – Tuulivoimaloiden melun mallintaminen. Ympäristöministeriö. 2014.

Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2014 – Tuulivoimaloiden melupäästön todentaminen mittaamalla. Ympäristöministeriö. 2014. 

Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2014 – Tuulivoimaloiden melutason mittaaminen altistuvassa kohteessa. Ympäristöministeriö. 2014.  

Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012 – Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Ympäristöministeriö. 2012.