Uusi laki biopottoaineista huomioi kestävyysvaatimukset

Olet täällä

Laki laajentuu koskemaan myös kiinteitä polttoaineita käyttäviä energiantuotantolaitoksia

Kuva: Maarit Kari

Poimintoja

  • Tulossa voimaan 1.1.2021
  • Tavoite olla tuottamatta kohtuutonta hallinnollista taakkaa
  • Taloudelliset vaikutukset todentamiseen (todistukset, järjestelmät, sopimukset) energiantuottajille, mutta myös tuotanto- ja toimitusketjulle
  • Vähäiset ympäristövaikutukset tai suojelutoimien lisäystarpeita
  • Organisaatiotasolla lisää henkilöstötarvetta Energiavirastossa, joka on mm. ohjeistaja- ja hyväksyjäviranomainen kestävyysjärjestelmälle
  • Laajentuu myös kiinteitä polttoaineita käyttäviin laitoksiin ja myös sähkön ja lämmön tuotantoon ja tarkoitus varmistaa, että uusiutuvan energian osuuden lisääminen myös vähentää KHK-päästövähenemiä ja torjua lisääntyvästä metsäbiomassan käytöstä aiheutuvat ympäristövaikutukset
  • Ehdotetulla lakimuutoksella ja saatettaisiin kansallisesti voimaan uusiutuvan energian direktiivin mukaiset kiinteitä ja kaasumaisia biomassapolttoaineita koskevat kestävyyskriteerit ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskriteerit

Lue lisää:

Hallituksen esitys TEM/2020/19

HE 70/2020

RP 70/2020

Poiminnot Maarit Kari