Vuoden 2020 energianerokkaat ideat ovat monistettavia

Olet täällä

Kuva: Paulig

Vuoden energianerokkaat teot teräksen valmistuksessa, myymäläkonseptissa ja hukkalämmön hyödyntämisessä

  • Vuoden energianerokas- kilpailu on energiatehokkuussopimukseen liittyneille yrityksille ja kunta-alan toimijoille
  • Tunnustuksella nostetaan esiin vaikuttavia, erottuvia, hyvin toteutettuja ja energiatehokkuutta parantavia tekoja sekä energiatehokkuussopimuksia
  • Ovako steelin tyhjöpumpputekniikka vedyn poistamisessa vähentää  prosessin energiankulutusta 80 % ja 5 % koko valmistusketjussa. Lisäksi vedenkäsittelyn vuosikuorma väheni 20 %.
  • Lidl Suomen energianerokas myymälä hyödyntää hukkalämpöä, käyttää uusiutuvaa energiaa sekä ketjuna muodostaa Suomen suurimman virtuaaliakun.
  • Elisan ja Nokian 5 G tukiaseman jäähdytys muunnetaan nestekierrolla lämmitysenergiaksi
  • Pauligin paahtimon lämpö lämmittää 1000 kerrostalokaksion verran Helenin kaukolämpöverkkoa (kts. myös T&T uutinen)

Lue tiedote 18.11.2020 Motivan sivuilta.

Tiedoteteksti:

Vuoden Energianerokas 2020 -voittajateoista merkittäviä energiaharppauksia

Työ- ja elinkeinoministeriö, Energiavirasto ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva ovat myöntäneet Vuoden Energianerokas 2020 -kilpailussa tunnustuksen neljälle vastuullisuusteolle. Palkitut teot ovat esimerkkejä uudenlaisista ratkaisuista, jotka tehostavat energiankäyttöä ja kierrättävät hukkaenergiaa hyötykäyttöön.

Energiatehokkuussopimukset vauhdittavat suomalaisten yritysten ja kuntien ilmastotoimia. Sopimuksiin liittyneet sadat toimijat tekevät joka vuosi tuhansittain konkreettisia toimia energiankäytön tehostamiseksi. Nyt toista kertaa järjestetyssä Vuoden Energianerokas -kilpailussa etsittiin tehtyjen energiatehokkuustekojen joukosta nerokkaimpia.

 

Neljälle nerokkaalle teolle vastuullisuustunnustus

Vuoden Energianerokas 2020 -tunnustuksen saivat Ovako Imatran vakuumipumppu, joka vähentää merkittävästi teräksen valmistuksen energiankulutusta, Elisan ja Nokian täysin uudenlainen nestejäähdytteinen 5G-tukiasema, joka kierrättää hukkalämmön uusiokäyttöön, Lidl Suomen energiaviisaat myymälät, joissa on tehostettu energiankäyttöä poikkeuksellisen monipuolisesti sekä Pauligin ja Helenin ratkaisu, jossa kahvipaahtimon hukkalämpö siirretään Helsingin kaukolämpöverkkoon.

Kisaan ilmoittautui kaikkiaan 29 ehdokasta. Tuomariston valinnassa painottui tekojen vaikuttavuus, tuloksellisuus, kekseliäisyys sekä skaalautuvuus. Voittajiksi valikoituivat ratkaisut, jotka tuovat erityisesti nopeita ja merkittäviä energiansäästöjä.

‒ Voittajateot ovat erinomaisia esimerkkejä kokonaisvaltaisesta energiankäytön tehostamisesta. Teoissa korostuvat innovatiiviset tekniset ratkaisut, jotka ovat monistettavissa. Teot osoittavat myös, että yritysten yhteistyöllä voidaan saavuttaa jotain kokoaan suurempaa myös ilmastotoimien saralla, kertoo tuomariston puheenjohtaja Tiina Sekki Energiavirastosta.

Voittajien tiukan valinnan suoritti asiantunteva tuomaristo, johon kuuluvat yli-insinööri Tiina Sekki Energiavirastosta, erityisasiantuntija Pia Kotro työ- ja elinkeinoministeriöstä, innovatiivisten liiketoimintamallien asiantuntija Janne Hietaniemi Solved Oy:stä, uusiutuvien energiajärjestelmien professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, energiatehokkuuden asiantuntija Elisabeth Anetjärvi WWF Suomelta sekä seuranta- ja vaikutukset alueen johtaja Ulla Suomi Motivasta.

Energiatehokkuus edellytys päästövähennyksiin

Kansainvälisten ilmastotavoitteiden toteuttaminen edellyttää nopeita päästövähennyksiä ja siinä energiatehokkuustoimenpiteillä on keskeinen merkitys. Energiatehokkuussopimusten avulla säästetään vuosittain valtava määrä energiaa ja niiden tulokset ovat avainasemassa Suomen energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa.

‒ Energiatehokkuussopimuksiin liittyvistä toimista nousee vaikuttavia esimerkkejä myös laajemmille markkinoille. Suomi on energia- ja ilmastoinnovaatioiden kärkimaa, vieden ratkaisuja myös muualle maailmaan, sanoo ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Energiatehokkuussopimuksiin 2017–2025 on liittynyt iso joukko suomalaisyrityksiä ja kuntia. Sopimuksen tavoitteisiin on sitoutunut yli 590 yritystä ja niiden lähes 6 600 toimipaikkaa sekä yli 100 kuntaa ja kuntayhtymää, jotka tehostavat toimintansa energiankäyttöä. Sopimustoiminta kattaa lähes kaksi kolmasosaa Suomen kokonaisenergiankäytöstä.

Vuoden 2020 energianerokkaat teot

Ovako Imatra Oy Ab: Vakuumipumpulla terästä energiatehokkaammin

Erikoisterästen valmistuksen yksi vaihe on terästä haurastuttavan vedyn poisto tyhjiökäsittelyllä, joka on merkittävä energiankulutuskohde teräksen valmistusprosessissa. Ovako Imatran terästehdas siirtyi ensimmäisenä Suomessa käyttämään teräksen tyhjiökäsittelyssä mekaanisia vakuumipumppuja. Tämä vähensi tyhjiökäsittelyn vuotuista energiankulutusta noin 80 prosenttia eli noin 20 gigawattituntia aiempaan moniportaiseen höyryejektorijärjestelmään verrattuna.

Energiatehokkaan menetelmän käyttöönotto pienensi Imatran tehtaan kokonaisenergiankulutusta kaikkiaan noin viisi prosenttia ja hiilidioksidipäästöjä noin 4 500 tonnia vuodessa. Samalla tehtaan vedenkäsittelylaitoksen vuosikuorma pienentyi 20 prosentilla (500 000 m3) ja raskasmetallikuormitus vesistöön väheni. Uusi energiatehokas ratkaisu nopeutti myös tuotantoprosessia sekä mahdollistaa entistä parempilaatuisen teräksen tuottamisen ja erilaisten teräslaatujen kehittämisen tulevaisuuden tarpeisiin.

Tuomariston perustelut valinnalle:

Energianerokas pioneeriratkaisu terästeollisuudessa. Tehtaan ja Suomen mittakaavassa merkittävä ja vaikuttava toimenpide, jolla on lukuisia toiminnan läpileikkaavia etuja niin ympäristöön, tuotantoprosessiin kuin liiketoimintaan. Teko osoittaa, että olemassa oleviin tuotantoprosesseihin on mahdollista toteuttaa tuntuvia energiaharppauksia, jotka saavat aikaan hyötyjen dominoefektin.

Lidl Suomi Ky: Energiaviisas myymälä

Lidl Suomi ottaa käyttöön, kehittää ja kokeilee ’Energiaviisas myymälä -konseptissaan laajasti energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja ja menettelyjä. Kotkan Sutelan myymälässä on otettu käyttöön maalämmön ja lauhdelämmön talteenoton yhdistelmä. Myymälän kylmäkoneiden lauhdelämpö hyödynnetään ja ylijäämälämpö pumpataan maaperään, joka toimii lämpöakkuna. Sutelan myymälä on myös liitetty Lidlin 136 myymälän virtuaalivoimalaitokseen, jossa myymälöiden sähkönkäyttöä ohjataan sähköverkon kuormituksen mukaan. Lidlin virtuaalivoimalaitos on yksi Suomen suurimmista.

Energiatehokkuuden lisäksi Vantaa Vapaalan myymälän pihan metsäniitty, marjapensas- ja lahopuuaita, hyönteishotellit sekä lepakko- ja linnunpöntöt edistävät luonnon monimuotoisuutta. Molemmissa myymälöissä kiinteistön ja laitteiden energiankäyttöä seurataan usein alamittauksin vartin tarkkuudella, joka mahdollistaa energiankulutuksen optimoinnin automaatiojärjestelmien ja etäluennan avulla. Lisäksi kylmäkalusteiden käyttöä ja valaistusta ohjataan tarpeen mukaisesti.

Tuomariston perustelut valinnalle:

Kokonaisvaltainen ja monipuolinen lähestymistapa myymälöiden energiankäytön hallintaan. Uudenlaisten energiaratkaisujen kokeilu ja laajuudeltaan kattava virtuaalivoimala ovat osoitus yksittäisen kauppaketjun ponnekkaasta tavasta edetä kohti energiatehokkuus- ja päästötavoitteita. Luonnon monimuotoisuutta tukevat toimet myymäläkiinteistön yhteydessä näyttävät suuntaa muille alan toimijoille.

Elisa Oyj & Nokia Oyj: Nestejäähdytteinen 5G-tukiasema

Vauhdikkaasti laajeneva, aiempia verkkoja merkittävästi nopeampi ja viiveettömämpi 5G-mobiiliverkko vaatii mittavan määrän uusia 5G-tukiasemia niin Suomessa kuin maailmalla. Maailmanlaajuisesti mobiilitukiasemia on arvioitu olevan useita miljoonia. Tukiasemien laitteisto tuottaa lämpöä, jonka poistamiseen kuluu usein 30–60 prosenttia koko tukiaseman kuluttamasta sähköenergiasta.

Keväällä 2020 Elisa ja Nokia ottivat käyttöön uudenlaisen nestejäähdytteisen 5G-tukiaseman Elisan pääkonttorissa Pasilassa. Ratkaisulla hukkalämmöstä on saatu talteen jopa yli 90 prosenttia ja se käytetään hyödyksi kiinteistön lämmityksessä. Perinteisen ilmajäähdytyksen sijaan nestejäähdytteinen ratkaisu mahdollistaa lämpöenergian entistä paremman uudelleen hyödyntämisen. Tukiaseman tuottama lämpö on jopa 60–80 asteista, mikä helpottaa sen hyötykäyttöä. Tukiaseman energiankäytön hiilidioksidipäästöt pienenevät jopa 80 prosenttia, kun lämpö otetaan talteen ja käytetään uudelleen. Nokian kehittämä ja Elisan käyttöönottama nestejäähdytteinen tukiasemaratkaisu soveltuu myös muihin tietoliikenteessä tarvittaviin laitteisiin.

Tuomariston perustelut valinnalle:

Erinomainen esimerkki energianerokkaasta laitemuotoilusta ja kahden toimijan välisestä onnistuneesta ilmastoponnistuksesta. Nopeiden tietoliikenneverkkojen laajenemisen myötä tukiasemien määrä ja energiankäyttö kasvavat. Palkitussa ratkaisussa energiansäästöpotentiaali on yksittäisen tukiaseman osalta tuntuva. Eri käyttökohteisiin skaalattava ratkaisu on laajasti käyttöön otettavissa, jolloin se voi palvella laajemmin ICT-alan ilmastopäästöjen vähentämistä niin Suomessa kuin maailmalla.

Paulig & Helen Oy: Paahtimon hukkalämmön hyötykäyttö

Pauligin kahvipaahtimo Helsingin Vuosaaressa on yksi Euroopan suurimmista. Paahtimossa valmistuu vuosittain noin 100 miljoonaa kahvipakettia. Lokakuussa 2020 rakennetun järjestelmän avulla paahtoprosessista otetaan talteen Pauligin oman tarpeen yli jäävä lämpö ja kierrätetään se takaisin Helenin kaukolämpöverkkoon lämmittämään helsinkiläisiä koteja. Hyötykäyttöön saadaan lämpöä 1 000 kerrostalokaksion vuotuisen lämmönkäytön verran. Lisäksi Paulig lahjoittaa hukkalämmön hyödyntämisestä saaduista kustannussäästöistä 10 000 euroa hyväntekeväisyyteen.

Tuomariston perustelut valinnalle:

Pauligin ja Helenin onnistunut yhteistyö kahvipaahtimon hukkalämmön hyödyntämisestä kaukolämpöverkossa. Teko on malliesimerkki energia-alan ja teollisuuden välille rakentuvasta energiasymbioosista. Ajan hengen mukainen ja Helsingin alueella uraauurtava toteutus, joka tukee omalta osaltaan pääkaupungin vähähiilisyystavoitetta ja toteuttaa Suomen ja EU:n laajuista tavoitetta ylijäämälämmön entistä kattavammasta hyödyntämisestä. Teossa yhteiskuntavastuu ja energiatehokkuus punoutuvat yhteen, kun Paulig ohjaa osan saavutetuista hyödyistä eteenpäin hyväntekeväisyyteen.

Lisätietoja:

Vuoden energianerokas -kilpailu

Energiatehokkuussopimukset

Lisätietoja valinnasta:

Energiavirasto

yli-insinööri Tiina Sekki

tiina.sekki@energiavirasto.fi

puh. +358 295 050200

Lisätietoja kilpailusta:

Motiva Oy

viestintäpäällikkö Minna Mattsson

minna.mattsson@motiva.fi

puh. +358 040 505 3151

tiedotteet toimitus: Maari Kari/ ProAgria Keskusten Liitto