Ota yhteyttä

Olet täällä

Ravinteet ja energia käyttöön -sivusto

Energiayrittäjyys.fi / energiatehokkaasti.fi kokoaa, välittää ja jalostaa tietoa ravinteiden kierrätyksestä, biokaasusta, uusiutuvasta energiasta ja kehitystoiminnasta Suomessa. 
 
Sivustoa ylläpitää Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön (MARIKA) -hanke. Ravinteet ja energia käyttöön -sivusto on jatkoa Maaseudun energiayrittäjyys –valtakunnallisen koordinaatiohankkeen sekä Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla -hankkeen kokoamalle sivustolle.
 

Oletko ravinnekierrätyksen kehittäjä?

Maatalouden ravinteet ja energia käyttöön -hanketta toteuttaa ProAgria Keskusten Liitto ja osatoteuttajana on Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF).

Ota yhteyttä Karoliina Aalto, projektipäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto, karoliina.aalto@proagria.fi, puh. 044 420 9011.

Hanke on saanut tukea Maa- ja metsätalousministeriön Luonnonvara- ja biotalouden edistämiseen tarkoitetusta rahoituksesta ja rahoituksen on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

          

Keskeisiä virastoja ja toimijoita

MMM Maatilojen energiaohjelma, maatilojen investointituet, biotalousstrategia
TEM Energiatuet, biotalousstrategia, ilmasto- ja energiastrategia
Mavi Neuvo 2020 (energia)palvelut, tuet, hakemukset
Horizon 2020 Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma
Energiavirasto Energiatehokkuussopimukset, energiakatselmukset
Motiva Energiatehokkuussopimukset, energiakatselmukset, kuluttajan e-neuvonta
Maaseutu.fi Maaseutuohjelma, hanketoiminta, tapahtumakalenteri
Tekes Innovaatiorahoitus, kansainvälistyminen
Sitra Rahoitus, kokeilutoiminta, kiertotalous
Ravinne- ja energiatehokasmaatila AMK- opetusmaatilat ja aineistot
MTK Luonnovara-alan tuottajaverkosto
Luke Tutkimus- ja kehitystoiminta
Energianeuvojat Mavin hyväksymät energianeuvojat neuvo 2020 -järjestelmässä
Energiatoimistot Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistäminen
ProAgria Maatilojen energia- ja tuotantoneuvonta
Metsäkeskus Uusiutuvan energian käytön kehittäminen
Lähienergialiitto Edistää hajautettua uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta
Irena Kansainvälinen uusiutuvan energian järjestö
FinSolar Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun aurinkoenergiatiedon julkaisukanava
S3PEnergy Energy and the Smart Specialisation Platform on Energy. Suomennos: Energian ja älykkään energiaerikoistumisen alusta
S3PEnergy- bioenergy  S3PEnergy – Bioenergy, also Lapland (FI) involved